Kultur

Raja og Høie møter kultursektoren om 1-metersregelen

Kulturminister Abid Raja (V) og helseminister Bent Høie (H) møter representanter fra kino og scenekunst for innspill til praktisering av 1-metersregelen.

Kultur- og likestillingsministeren Abid Raja (V) inviterer sammen med helseminister Bent Høie (H) kultursektoren til et møte om 1-metersregelen for sittende publikummere onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

  • Morten Schwencke
    Journalist
  • NTB

Praktiseringen av 1-metersregelen er utfordrende for konsert-, teater-, kulturhus, kinoer og andre kultursaler med sittende publikum. Aktørene på scenen har unntak fra reglen, men ikke publikum. Nå skal helsemyndighetene se på denne problemstillingen på nytt.

– Jeg både skjønner og deler kultursektorens utålmodighet, og jeg kan forsikre om at jeg og regjeringen vil åpne så mye vi kan, innenfor forsvarlige rammer. Vi vil derfor be Helsedirektoratet om å gjøre en ny vurdering av om det er forsvarlig å gi ytterligere unntak fra krav til avstand mellom personer ved arrangementer, sier kulturminister Abid Raja i en pressemelding.

Mener seg forskjellsbehandlet

Bakgrunnen er at kulturlivet har klaget på det de mener er forskjellsbehandling i reguleringene.

I det siste er regelen blitt lempet på flere steder, blant annet for kollektivtransport. Denne endringen har sin bakgrunn i Helsedirektoratets veileder for steder med gult tiltaksnivå i kollektivtransporten, som er tiltaksnivået som gjelder for hele landet i dag.

Der er 1 meters avstand ikke er et krav, men noe som skal «tilstrebes». Ut over dette skal man legge til rette for at man unngår kontakt ansikt til ansikt.

På møtet onsdag klokken 16 deltar også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. I tillegg er en rekke aktører innen kino og scenekunst invitert til å delta.

Etter møtet vil Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet vurdere innspillene og eventuelt komme med nye råd til regjeringen.

Mener regjeringen forskjellsbehandler

– Den forskjellsbehandlingen som nå skjer mellom ulike samfunnsaktører og næringer, er uforståelig og urimelig, sier Tone Østerdal i Norske konsertarrangører (NKA).

Hun ser ingen grunn til at det skal gjelde andre regler på en konsert enn på bussen.

– Bransjen vår blør, og når det nå er åpnet opp for reiseliv og kollektiv uten avstandskrav, forventer vi at kulturnæringene også får vende tilbake til noe som er nærmere en normal, sier hun.

Fagforeningen for kunstnere, Creo, mener at alle seterader bør kunne brukes i kulturlivet.

– Vi mener også at arrangører må ta selvstendige avgjørelser ettersom det er store forskjeller i lokaler, og at det også bør være mulig å differensiere geografisk. Vi er selvsagt like opptatt av smittevern som alle andre, men vi mener at forsvarlig differensiering vil kunne bidra til mer reelle inntektsmuligheter i kultursektoren, sier Christine Thomassen, nestleder i Creo.

Kinoene åpnet så smått igjen i mai etter å ha vært koronastengt, men med regler om hvor nær publikum kan sitte andre kinogjengere. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Bekymring i kinobransjen

Kinobransjen har tidligere advart mot konsekvensene dersom ikke tolkningen av avstandskravet i kinosalene endres. Kravet gjør at kinoene må beregne to tomme seter mellom hver person.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Scenekunst
  4. Kultur
  5. Abid Raja