Helene Uri: – Jeg synes det er et utidig forslag fra en språkvasker

De siste ukene har det vært debatt om språket i Dag Solstads siste roman. Klassekampen hadde bedt to språkvaskere gå gjennom den trykte boken. Resultatet ble slått stort opp: Boken har over 500 feil.

Mye av det vaskerne foreslår, er forslag som bare hadde gjort teksten mindre solstadsk. Målet med språkvask er ikke å ta vekk det kunstneriske særpreget, skriver Helene Uri.

Men sånn var det slett ikke. En språkvasker retter ikke bare opplagte språkfeil, men foreslår også alternative ord eller formuleringer. Av og til i overkant mange. Når Solstad skriver weekend, og vaskeren foreslår helg, skal selvsagt ikke det telle som en feil. Det er ingen feil!

Mye av det vaskerne foreslår, er forslag som bare hadde gjort teksten mindre solstadsk. Målet med språkvask er ikke å ta vekk det kunstneriske særpreget. Jeg synes det er et utidig forslag fra en språkvasker. Solstad har valgt å skrive weekend. Ferdig med det. Det burde til og med en overtent kulturjournalist i Klassekampen forstå.

Les hele saken med abonnement