Akademikere føler seg kneblet

Ansatte ved Høgskolen i Oslo får refs internt og blir stemplet som «ekstremt illojale» fordi de uttaler seg om Høgskolen i pressen.

  • Cathrine Hellesøy

Bakgrunn: Professor Rune Slagstad og førsteamanuensis Pål Veiden, begge ansatt ved Høgskolen i Oslo, skriver hver sin kronikk i Aftenposten som begge handler om at de opplever at de drukner i byråkrati på arbeidsplassen. Begge ble møtt med sterk kritikk internt, og Veiden ble i går kalt inn på teppet. Dekan Dag Jensen sto bak innkallingen, etter avtale med rektor Sissel Østberg.

Stor støtte.

Før møtet i går ettermiddag er Veiden fortvilet og sier dette:

– Det eneste jeg har fått beskjed om er at dette er en personalsamtale og at jeg har rett til å ha med meg en tillitsvalgt.

– Hvordan opplever du det?

– Ekstremt demotiverende. Jeg er urolig for hva de kan finne på. Jeg opplever denne innkallingen som ren sjikane, og jeg får ikke akkurat lyst til å bli værende her, legger han til.

En mail fra støttende kolleger har vært sirkulert til flere miljøer ved HiO de siste dagene.

– Flere har sagt at jeg ikke bør være overrasket over dette. Jeg har fått svært mye støtte fra kolleger. Jeg har aldri fått så mange positive reaksjoner på noe jeg har skrevet, sier Veiden.

– Kan du sende meg innkallingen du fikk?

– Det kan jeg.

– Så du har ikke blitt skvetten av dette?

Veiden nøler.

– Vet du, jeg tror ikke jeg kan sende den allikevel.

– Fordi?

Mer nøling

– Man får kalde føtter i dette systemet.

Inn på teppet.

Også professor Rune Slagstad fikk kritikk internt etter at hans kronikk sto på trykk i Aftenposten i oktober i fjor. En av kontorsjefene ved HiO reagerte så sterkt på kronikken at han sendte ut en advarende mail til alle ansatte i sin avdeling: «Å gå ut i pressen med kritikk av arbeidsgiver på den måten som her er gjort ... vil i de aller fleste bedrifter bli sett på som ekstremt illojalt og helt sikkert føre til oppsigelse flere steder», het det i mailen.

– Jeg tok e-posten opp med ledelsen og sa at jeg ikke kunne arbeide ved en institusjon hvor jeg ikke kan fremme offentlig kritikk, sier Slagstad.

– Du truet med å si opp?

– Jeg gjorde dem bare oppmerksom på hvordan jeg så på saken og fikk støtte, sier Slagstad, som stiller seg hoderystende til det Pål Veiden nå opplever.

– HiOs behandling av Veidens byråkratikritikk minner mer og mer om et lærestykke i akademisk uforstand – og det av en institusjon som har som ambisjon å bli universitet. Dette er et uttrykk for en ukultur; at det akademiske Norge ikke lever opp til sitt mandat om kritisk samfunnsinstans. Det er svært foruroligende, sier Slagstad, som synes det er ille at Veiden kalles inn til personalmøte.

– Det møtet burde ha ikke bestått av annet enn en beklagelse fra ledelsen av det Veiden har oppfattet som en irettesettelse. Dette forutsetter jeg at HiO rydder opp i, sier Slagstad.

Slik gikk det på møtet.

Men Pål Veiden føler ikke at gårsdagens møte ble en opprydning.

– Jeg fikk ikke sparken, men utover det syns jeg fremdeles dette er problematisk. Det vonde var denne innkallelsen jeg fikk som ikke hadde noen dagsorden og som har skremt vettet av meg i tre dager. Jeg ante jo ikke hva de ville snakke med meg om.

– Hva ville de da?

– De ville fortelle at kronikken hadde skapt et arbeidsmiljøproblem i administrasjonen. Folk følte seg truffet og ble lei seg. Jeg har alltid hatt et godt samarbeid med administrasjonen, det er ikke det dette handler om, sier Veiden, som savner en unnskyldning fra ledelsen.

– Føler du at du kan snakke fritt etter dette?

– Jeg vet ikke, for å være ærlig.

– Hva tenker du om det?

– Det sier seg selv at det ikke er bra.

Les også

- Har ikke hørt dette før