Kultur

Dagens quiz tirsdag 23. mars

Hva heter quizprogrammet som ledes av Kristian Ødegård?

Kristian Ødegård (t.h.) og Dag-Otto Lauritzen Foto: Tore Meek, NTB

  • Lars Unar Larsen Vegstein
    Quizprodusent for Aftenposten

1. Hvilket stresshormon blir produsert i binyrebarken?
2. Hvilket begrep brukes om en uenighet mellom dommerne i en rettssak?
3. Hvilke fire fugler synger alle dage, ifølge barnesangen «Alle fugler små de er»?
4. Hva er det motsatte av en laminær strømning?
5. Hvilket fabeldyr er halvt ørn, halvt løve?
6. I hvilket tiår kom verdens første elektriske vaskemaskin på markedet?
7. Hva heter elven som renner gjennom Toulouse og Bourdeaux?
8. Hva heter quizprogrammet som ledes av Kristian Ødegård?
9. Fra hvilket land kommer klesprodusenten Uniqlo?
10. Hva heter den engelske versjonen av TV-serien Vikingane?

Svar:
1. Kortisol.
2. Dissens.
3. Gjøk, sisik, trost og stær.
4. En turbulent strømning.
5. Griffen.
6. 1900-tallet (1907).
7. Garonne.
8. Huskestue.
9. Japan.
10. Norsemen.

Les hele saken med abonnement