Spillavhengighet under lupen

Tvangsbehandling av spillavhengige i Sverige får kritikk.

Kan man bli avhengig av dataspill? Debatten har rast i Norge og resten av verden de siste årene med sterke historier fra ungdom som har droppet ut av skole og sosialt liv. Ekspertene er uenige om dataspilling er et symptom eller en årsak.

På utsiden av samfunnet

I Sverige har en håndfull ungdom blitt dømt til tvangsbehandling for dataspillavhengighet. Journalisten Thomas Arnroth sporet opp noen av ungdommene som har vært tvangsbehandlet for dataspillavhengighet og funnene hans kritiserer pleien de har fått.

Jon Cato Lorentzen, spillanmelder

I nettmagasinet Kit.se skriver Arnroth en artikkelserie om svenske ungdommer som sliter sosialt, som ikke kommer seg opp om sengen om morgenen og som gradvis har posisjonert seg på utsiden av samfunnet. Flere av dem er blitt sendt på tvangsbehandling etter å ha blitt diagnosert som dataspillavhengige men behandlingen har ikke hjulpet dem tilbake til samfunnet.En av dem fikk diagnosen aspergers etter feilslått behandling for dataspillavhengighet. En annen mener det dreide seg om en depresjon og ikke avhengighet i det hele tatt, fem år etter han med diagnosen dataspillavhengig ble tvangssendt på en institusjon for rusavhengig ungdom.

Dataspill som gjemmested

Det er sterke historier om ungdommer med alvorlige problemer, felles for historiene er at dataspillingen fremstår mer som et symptom på mer alvorlige problemer enn en diagnose i seg selv.

Fellesfaktoren for Arnroths lange reportasje synes å være ungdom som sliter sosialt og bruker dataspill som et gjemmested og dermed havner i en negativ spiral der de isolerer seg mer og mer.

Problemspilling er den mest vanlige betegnelsen på denne adferden her i Norge, og spillingen behandles mer som et symptom på større problemer enn årsaken til probleme. Tvangsbehandlingen svenskene har forsøkt der spillingen behandles som roten til problemene har ikke gitt ønsket resultat. De fleste ungdommene som har vært behandlet er fortsatt like isolerte fra samfunnet.