Kultur

Direktør for Picasso-museum: Dette gjør meg trist

Rivingen av Y-blokken er i mot tankegangen om å ivareta kulturminner, mener direktør for Picasso-museum.

Det vakte internasjonal oppsikt da det ble meldt at Picasso hadde hatt en finger med i spillet ved den dekorative utformingen av veggene i Regjeringsbygget i Oslo. Her overfører Carl Nesjar Picassos motiver ved hjelp av sandblåsing.
  • Kaja Korsvold
    Journalist
  • Kristin Jonassen Nordby

Jean-Louis Andral er direktør ved det eneste museet i verden som utelukkende er viet kunsten til Pablo Picasso. Museet ligger i sørøstre Frankrike i Antibes — kunstneren donerte selv en rekke verk til dette museet.

På e-post skriver Andral at beslutningen om å rive Y-blokken er uventet.

- Jeg er overrasket over at denne avgjørelsen kommer til tross for innsatsen miljøer i Norge og internasjonalt har lagt ned for å overbevise regjeringen om å redde bygningen.

- Et unikt pionerprosjekt

Søndag ettermiddag innkalte regjeringen til pressekonferanse for å informere om planene for regjeringskvartalet. Høyblokken blir stående, mens Y-blokken og tre andre bygninger skal rives.

Les:

Les også

Arkitektene skuffet over riving av Y-blokken

I Y-blokken er det to integrerte kunstverk, begge basert på skisser av Pablo Picasso, sandblåst av Carl Nesjar: Verkene Fiskerne på ytterveggen mot Akersgata, og Måken i vestibylen. Kommunal— og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttalte søndag at han

Y-blokkens endevegger er dekket av Picasso og Nesjars bilder. Også foajeen har en større utsmykning.

ikke vet hva som vil skje med verkene, utover at de skal sikres og bevares.

— Det gjør meg trist å høre dette fordi det går imot kulturminnebevaring-tankegangen, sier Andral.

— Dette er ikke bare et viktig verk og en del av kulturarven i Norge, men det var et unikt pionérprosjekt i Europa, med sin blanding av visuell kunst og arkitektur, sier han.

Carl Nesjar, kunstneren som samarbeidet med Picasso, sa til Aftenposten søndag at han ikke forstår planene.

- Hva kommer i stedet da? Har de bestemt det? Hvordan kan de bestemme at den skal rives før de har sagt hva som kommer i stedet?

Les:

Les også

«Jeg skjønner ikke at de kan gjøre dette»

Hans kone, Sylvia A. Antoniou, sa at  Picasso var så glad for at den norske stat ga kunsten til folk flest.

— Han var stolt over å være med på denne store offentlige utsmykningen og han var særlig glad for det bildet som heter Fiskerne. Og hvordan skal de få fjernet dette, og hvor skulle de eventuelt bruke kunsten? Den er laget for dette bygget, sier Antoniou.

Prosjektleder for Regjeringskvartalet, Anders Wethal i Statsbygg, vet ikke hvordan kunsten skal brukes senere.

— Det eneste vi har sett på er hvorvidt det er tenkelig, hvis man skal rive huset, å skjære ut verkene. Det har vi fått vurderinger på at er mulig, sier han.

Kan ikke bare flyttes

Opphavsrettsorganisasjonen for billedkunstnere og andre opphavsmenn på billedområdet, BONO, sier til Aftenposten at kunstverkene til Picasso ikke bare kan brukes i en annen sammenheng uten videre.

- Opphavsretten ligger hos Picassos arvinger, mens eiendomsretten er statens. Nå har regjeringen besluttet å rive Y-blokka, og det virker som de er opptatt av å bevare verkene til Picasso, men det er ikke bare å ta det ned og sette det opp et annet sted i en helt annen sammenheng. Det kan være en krenkelse av de ideelle rettighetene i åndsverksloven, sier daglig leder i BONO, Harald Holter.

I fjor uttrykte Picassos arvinger overfor NRK at de synes planene om riving var merkelige. Da kom det også frem at de ikke var blitt kontaktet i denne saken. I dag har Aftenposten forsøkt å komme i kontakt med dem uten hell.

Les:

Les også

Picassos arvinger reagerer på rivningsplanene

Holter mener det må opprettes dialog med Picassos arvinger.

— Det å sette verkene opp på et annet bygg og i en annen sammenheng kan innebære en krenkelse av kunstnerens eller verkets ideelle rettigheter slik de er nedfelt i åndsverkloven, og for å unngå dette må staten sørge for å involvere rettighetshaverne i prosessen allerede nå, sier han.

- Men siden det er staten som eier kunstverkene, kunne de skrotet dem og ikke tatt vare på det, hvis de ville?

- Ja, opphavsretten er ikke til hinder for at Staten som eier her fjerner og ødelegger verket. Det er godt å høre at de tydelig uttrykker at de har til hensikt å bevare verkene selv om Y-blokken skal rives.