Kultur

Ut av språktåka?

Det er ikke alltid like greit å finne meningsinnholdet i offentlige skriv. Vi har tatt med litt av språktåka ut til folket, for å høre hva de forstår.

  • David Bach

Ni av ti statsansatte synes at de skriver godt nok, viser en ny undersøkelse. Samtidig mener nesten alle at det er viktig å forbedre språket i statlige tekster.

Følgende utdrag ble presentert for tilfeldig utvalgte operagjengere mandag ettermiddag. Tekstene er hentet fra Språkrådets egen samling av tåkete formuleringer fra det offentlige.

«Overordnet fokus på refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon med særlig fokus på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøverne i møte med pasienter, pårørende og kolleger. Det legges vekt på å utvikle en kompetanse som skal bli en veiledningsressurs i fagmiljøet.» Formuleringen kommer fra en fagplan, ifølge Språkrådet.

Se reaksjonene fra folket i videoen øverst i saken.

— Forstår du noe?

Eric Holmberg (28):

— Det er en hel masse saker på én gang som ikke riktig virker å henge i hop. Jeg skjønner det ikke i det hele tatt. Jeg vet heller ikke konteksten. Burde kanskje ha noe å gjøre med sykehus.

Julia Holmbo (29):

— Ja, si det. De sier jo 17 ting på én gang.

- Først og fremst?

— Jeg får med meg at det skal være fokus på flerkulturelt samarbeid mellom både de som jobber der, og pasientene og de pårørende og kollegaene. Jeg får ikke så mye ut av det, jeg må bare beklage.

Nils Lønnås (66):

— Nei, dere må være mer folkelige, folkens!

Morten Fiskvik (31):

— Tja, jeg synes jo det høres fornuftig ut, men jeg tror det kanskje er en tungvint måte å si noe ganske konkret på.

— Det er et problem at det blir så mange ord og så lange setninger. Personlig glemmer jeg jo hva jeg leter etter, så det gjør det veldig vanskelig å forstå, men det høres ut som det er en helseetat som prøver å få til noe.

- Ingen konklusjon?

— Nei, dessverre. Det blir veldig mye form, og lite innhold.

Les om undersøkelsen i dagens papirutgave av Aftenposten.