Kultur

Likt og ulikt

Hverdagsnært og kjært for mange, <br></br>men det blir litt uspennende.

 • Per Haddal
  journalist

Vår vurdering:

3 av 6

Karakter: 3

"Standpunkt" lar oss møte familien Halvorsen. Det er ikke finansministerens, men en mer gjennomsnittlig norsk kjernefamiliedannelse. Familien bor i rekkehus i en middels stor norsk by, har god økonomi og bil. Her er ekteskap, barn fra en tidligere forbindelse, samboerskap, bortimot hele regnbuen. Bortsett fra det homofile, kanskje. Halvorsens har noen naboer som er vandret inn fra et land i Asia.Her skulle det være mye (for) nært og endel kjært for leserne. Men forfatterne makter ikke å gjøre det gjenkjennelige spennende nok, det blir mye ganske alminnelig fornuft. Mer spennende er påstandene som krydrer tekstens marger. De provoserer til heftige debatter og tilfører boken endel temperament. Kulturforståelse er et kapittel forfatterne har fått dreis på.Må elevene virkelig lære tunge begreper som konjunkturledighet, strukturledighet, friksjonsledighet, kostnadsbestemt ledighet, sesongledighet? Spørsmål som dette bør luftes skikkelig. Det er tilløp til tunge tramp her. I så måte lever i all fall ikke boken opp til en artig stripe "Tommy og Tigern". Vi ser at Tommy setter seg foran fjernsynet og sier: Forfør meg.Vi føler oss ikke forført av en lærebok som snakker om Kongens "fortjenestemedalje", når den vitterlig deles ut for "fortjenstfulle handlinger", ikke nødvendigvis av merkantil art. Hva man virkelig kan like: Illustrasjoner og eksempler, alt fra Margrethe Munthes "Nei, nei, gutt" til "Venner for livet". Og altså "Tommy og Tigere". Likt og ulikt, i dobbelt forstand.

Les også

 1. Best i klassen

 2. Tilløpet best

 3. Jordnært

 4. Ekstremt leselig

 5. Holder ikke mål

 6. Skaper orden i kaos

 7. Subtil estetikk

 8. Kommer skjevt ut

Les mer om

 1. Litteratur