Heslige dialekter

DANTE ALIGHIERI

Om diktning på folkespråket

H Press

Et kulturhistorisk dokument med stor underholdningsverdi.