Kultur

Forebygging

Språket vårt. Å forebygge betyr å hindre, forhindre, avverge, unngå.

Per Egil Hegge
  • Per Egil Hegge

Et forebyggende middel eller tiltak tas i bruk, eller settes inn, for å hindre at noe skjer. Et helseforebyggende tiltak er derfor ikke noe som helsevesenet eller den medisinske profesjon vil gå inn for eller godkjenne: En halv flaske whisky pr. dag vil være et effektivt helseforebyggende tiltak. Fornuftig livsførsel, samt et omhyggelig og klokt valg av foreldre, er derimot sykdomsforebyggende, og slikt går både medisinmenn og andre faglig kompetente personer varmt inn for.

Ofte skjer det at verb som hindre, forebygge og avverge får et «ikke» som påheng. Da går det som det gjorde i et debattinnlegg i Aftenposten 19. mai. En høyere offiser avsluttet sine betraktninger om Norges politikk i Syria-konflikten slik: «Å unngå at Syrias politiske institusjoner ikke kollapser og at maktvakuumet ikke spres, det er det som er kjernen i norske interesser.» Dette sto mot slutten, og resonnementet i den øvrige delen av innlegget gikk ut på at det kan være en fordel at Syrias institusjoner ikke bryter sammen. Da bør man ikke forsøke å forhindre, forebygge eller unngå at det ikke skjer.

Les hele saken med abonnement