Kultur

Rolfsen-saken til Høyesterett

Høyesterett skal ta stilling til om PSTs beslag av materialet til filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen var ulovlig.

Filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen.
  • Jørgen Svarstad

Det bekrefter Rolfsen til Aftenposten. Norsk Redaktørforening har også lagt ut nyheten på sine nettsider.

Høyesteretts ankeutvalg har henvist beslaget til full behandling — og med muntlige forhandlinger.

Det var i juni at Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) tok beslag i filmopptak hos regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen. Opptakene er til en film regissøren jobber med om Ubaydullah Hussain. Oslo tingrett kom frem til at beslaget var lovlig.

Les om sakens bakgrunn her:

Les også

PST-razzia hos kjent norsk filmskaper

En enstemmig lagmannsrett seg enig og besluttet også at Rolfsen selv må dekke sakens omkostninger. Rolfsen anket umiddelbart til Høyesterett. Norsk Redaktørforening har engasjert seg i saken og har status som partshjelper for Rolfsen.

-Det er en seier for demokratiet at det prøves ordentlig av Høyesterett, sier Rolfsen til Aftenposten.

Tror på seier

Han mener dette er en viktig prinsipiell sak.

-Det handler om at man i kampen for det frie samfunnet muligens kaster bort noe av friheten, og dermed gjør oss selv en bjørnetjeneste. Det er det klassiske å "kaste barnet ut med badevannet". At vi vil beskytte friheten vår ved å frata oss noe av friheten, sier han.

-Jeg tror det er veldig viktig å få en gjennomgang av kildevernpraksisen. Det har vist seg at selve lovteksten er veldig gammeldags. Slik PST forholder seg til den, er kildevernet til redaktører av periodisk trykkede tidsskrifter, men tar ikke innover seg at det finnes radio og TV, mener han.

— Jeg har veldig tro på at det blir seier. Det er derfor jeg anker.

Les også

  1. Kildevernet vinner over politiet i Sverige

  2. Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag: På rett vei mot ny medielov

  3. Arbeiderpartiet vil forby politijakt på pressens kilder