Kultur

Beskyldes for «omstridte ytringer». Onsdag skal NTNU avgjøre om førsteamanuensis får avskjed.

NTNU-rektor Anne Borg innstiller på at Øyvind Eikrem skal få avskjed. Onsdag skal saken behandles i styret. Eikrem avviser anklagene: – Blir det vedtatt, skal jeg ta det videre til retten.

Onsdag skal NTNU-styret bestemme om førsteamanuensis Øyvind Eikrem skal bli avskjediget.
 • Jakob Semb Aasmundsen
  Jakob Semb Aasmundsen
  Journalist

– Det finnes ingen grunnlag for avskjed. Vi er uenig om faktum i saken, sier førsteamanuensis Øyvind Eikrem til Aftenposten.

Onsdag skal styret ved NTNU behandle avskjedssaken mot ham. Eikrem er ansatt ved Institutt for sosialt arbeid ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.

NTNU-rektor Anne Borg mener at Øyvind Eikrems bør avskjediges. Dette skjer etter at ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap tidligere i år vedtok å avskjedige Eikrem. Eikrems advokat klaget beslutningen inn for fakultetets ansettelsesråd, men de opprettholdt vedtaket.

Onsdag blir det opp til NTNU-styret: Opprettholder de avskjedigelsen, må Eikrem slutte i sin stilling umiddelbart.

– Hvis det blir vedtatt, så tar jeg det videre til retten, sier han.

En årelang konflikt

Konflikten mellom NTNU og Eikrem går tilbake flere år:

 • September 2018 ble Eikrem intervjuet av det høyreorienterte nettstedet Resett om innvandring og kriminalitet. Det skapte reaksjoner internt ved NTNU. Eikrem ble kalt inn på teppet hos ledelsen ved instituttet.
 • Februar 2020 publiserte Filter Nyheter en sak der det ble hevdet at Eikrem publiserte og delte rasistiske ytringer gjennom anonyme Facebook-profiler. Senere ble Filter Nyheter felt i Pressens Faglige Utvalg for brudd på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten. PFU reagerte på at Filter Nyheter var konstaterende: «Ut ifra det som kan leses i artiklene, har ikke Filter Nyheter dokumentert at det er klager som står bak kontoen og har skrevet dette,» skriver utvalget.

Eikrem har fra starten nektet for at han står bak. Filter Nyheter-saken vekket likevel bekymring hos NTNU-ledelsen.

 • Mars 2020 engasjerte både NTNU og Eikrem advokater. NTNUs advokater foretok innsyn i Eikrems e-poster. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig begynte å gjennomføre en granskning for å finne ut om Eikrem sto bak Facebook-profilene.
 • April 2021 konkluderte rapporten med at Eikrem kunne holdes ansvarlig for de mye omtalte ytringene. De mener han skal ha «disponert» minst en av Facebook-profilene.

Ansettelsesutvalget ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ga Eikrem avskjed i juni.

– Jeg ønsker å fortsette i stillingen min, sier førsteamanuensis Øyvind Eikrem.

Slik begrunner rektor avskjedigelsen

NTNUs organisasjonsdirektør Roar Tobro ved NTNU sier til Aftenposten at de ikke vil kommentere detaljer i saken før den er behandlet. Men nettavisen Khrono har fått tak i rektor Anne Borgs innstilling til avskjed.

Der argumenteres det at Eikrem skal få avskjed i henhold til statsansattelovens § 26 bokstav b og bokstav d:

En statsansatt kan avskjediges når vedkommende: b) grovt har krenket sine tjenesteplikter eller d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

Ifølge Khrono skriver rektor blant annet følgende når det gjelder § 26 bokstav b:

 • «Eikrem har opptrådt på en måte overfor kolleger og studenter som har hatt negative følger for deres arbeids- og læringsmiljø, og som i tillegg representerer brudd på Eikrems lojalitetsplikt. Han har også opptrådt på en måte som er i strid med allment aksepterte normer for adferd.»

Begrunnelsen for bokstav d gjelder Eikrems påståtte nettaktivitet. Ifølge Khrono vektlegger rektor konklusjonen til rapporten fra Simonsen Vogt Wiig, om at det «er overveiende sannsynlig at Eikrem hadde tilgang til å disponere» en av de omtalte Facebook-profilene.

 • «På denne bakgrunn kan Eikrem holdes ansvarlig for de omstridte ytringene uavhengig av hvem som rent faktisk har foretatt publiseringen. Eikrem hadde tilgang til å disponere Facebook-profilen, herunder til å publisere innlegg, kommentarer og «likes», men forholdt seg passiv til situasjonen og gjorde ingen ting for å stoppe spredningen av de fremmedfiendtlige og hatefulle ytringene,» står det.
Rektor ved NTNU Anne Borg.

Lav takhøyde i akademia?

Eikrem bekrefter overfor Aftenposten at innstillingen fremlagt i Khrono er den samme han har fått tilsendt. Han reagerer sterkt på rektorens ord:

– Det finnes intet grunnlag for avskjed. Faktum i saken er feil fremstilt av arbeidsgiver. Jeg ikke har brutt tjeneste- eller lojalitetsplikten, og jeg antar styret er fornuftig og uavhengig nok til å se det. Avskjed er uansett en ekstrem reaksjon, helt urimelig, sier han.

Jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo er kritisk til NTNUs avskjedssak mot Eikrem. Han mener at det er feil av NTNU å legge vekt på ytringene på de anonyme Facebook-profilene.

– Uansett om det er ham, så har han skrevet under pseudonym. Det har ikke noe med hans stilling å gjøre, sier han.

– Hvis det kommer frem at en universitetsansatt har kommet med rasistiske utsagn, vil det være nok til å føre en avskjedssak mot vedkommende?

– Hvis man sier det i undervisningen eller i jobbsammenheng, så kunne det kanskje det. Men det er så vidt jeg vet, ikke det det er snakk om her, sier Torvund.

Han understreker at ytringsfriheten står svært sterkt i akademia.

– Hvis han blir avskjediget, regner jeg med at saken havner for retten. Og da har NTNU en dårlig sak. Terskelen for avskjedigelse er veldig høy.

Olav Torvund er jusprofessor ved Universitetet i Oslo.

Eikrem: Har mange gode venner ved NTNU

Eikrem bekrefter at han er klar til å gå rettens vei. Om han får bli, ser han frem til å fortsette i jobben sin.

– Jeg har mange gode venner ved NTNU, og jeg ønsker å fortsette i stillingen min. Siden Filter nyheters oppslag i februar 2020 har jeg undervist, veiledet og sensurert i fire hele semestre og alt har fungert helt utmerket.

– Rektor skriver at det på bakgrunn av rapporten fra Simonsen Vogt Wiig er overveiende sannsynlig at du hadde tilgang til å disponere den anonyme Facebook-profilen. Hvordan har de kunnet komme frem til den konklusjonen?

– Jeg har i to år gjentatt at jeg ikke har skrevet de utsagnene. Artikkelen som påstår det, er også felt av Pressens Faglige Utvalg. NTNUs egen rapport sier jo også at de ikke kan bevise hvem som har skrevet disse påstandene, på tross av undersøkelser over to år. Hvordan jeg da skal ha ansvar for det, som for øvrig er noe som er gjort anonymt utenfor og helt urelatert til tjenesten, overskrider min fatteevne, sier Eikrem.

Nylig ble Eikrem valgt til leder for det sterkt innvandringskritiske partiet Demokratene i Trondheim.

– Hvor går grensen for hva en universitetsansatt kan ytre?

– Privat, mener du? Det er et interessant spørsmål. Men her blir jeg tillagt påstander som jeg ikke engang har kommet med. Ingenting som jeg har ytret i tjenesten, er engang tema for denne saken.

NTNUs organisasjonsdirektør Roar Tobro.

NTNU: Ikke et angrep på ytringsfriheten

På spørsmålet om hva NTNU tenker om at Eikrem ønsker å ta saken til retten, svarer organisasjonsdirektør Roar Tobro at de ikke vil spekulere på om styrets vedtak kan få etterspill.

Han understreker at dette ikke er et angrep på Eikrems ytringsfrihet:

– Staben ved NTNU har like stort mangfold i politiske meninger som i samfunnet utenfor. Både ansatte og studenter har selvfølgelig lov til å ytre seg kritisk, sier han.

Les mer om

 1. Ytringsfrihet
 2. NTNU
 3. Akademia
 4. Samfunnsdebatt