Kultur

Kjersti Løken Stavrum, Karpe-Magdi og Kjetil Rolness blant medlemmene i Ytringsfrihetskommisjonen

Hatefulle ytringer, falske nyheter og ytringsfrihet under press blir sentralt for den nye ytringsfrihetskommisjonen.

Kjersti Løken Stavrum (f.v) er utnevnt som leder for Yringsfrihetskommisjonen. Karpe-rapper Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Rødt-politiker Mimir Kristjansson er også blant medlemmene.
  • NTB

Kulturminister Abid Raja (V) presenterte fredag den nye kommisjonen.

Den skal ledes av Kjersti Løken Stavrum som får med seg blant andre rapperen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe, mediekritiker Anki Gerhardsen, samfunnsdebattant Kjetil Rolness og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

– Kommisjonens medlemmer gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet. Felles for medlemmene er at de har et sterkt engasjement for ytringsfriheten, og at de – på hvert sitt felt – har markert seg i samfunnsdebatten, sier Raja.

– Ytringsfrihet under press

Kommisjonen skal blant annet ta for seg tiltak mot falske nyheter. Det var Rajas forgjenger Trine Skei Grande (V) som i fjor høst kunngjorde at regjeringen ville nedsette en slik kommisjon.

Bakgrunnen var at de siste årenes revolusjon innen medier og kommunikasjonsteknologi har styrket ytringsfriheten, men også satt den under press.

Mangfoldig gruppe

Løken Stavrum, som er tidligere redaktør og medieleder, og i dag er administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, får med seg en mangfoldig gruppe på til sammen 18 medlemmer i arbeidet.

Bland dem er også redaktør Bård Borch Michalsen, Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter, og Rødt-politiker Mimir Kristjansson.

– Våre muligheter til å ytre oss og motta informasjon er dramatisk endret siden 1999 da den forrige kommisjonen la fram sin innstilling. Denne kommisjonens oppdrag er å kartlegge de nye vilkårene for ytringsfrihet og bidra til nødvendige endringer og avklaringer, sier Løken Stavrum.

Fremme deltagelse i samfunnsdebatten

En sentral oppgave for kommisjonen er å vurdere tiltak for å fremme bred deltagelse i samfunnsdebatten og tiltak for å motvirke spredning av hatefulle ytringer i sosiale medier.

De skal også drøfte nye medier med portvaktfunksjoner, som noen sosiale medier, kan bidra til at disse funksjonene blir praktisert i tråd med prinsippene om ytringsfrihet, etterrettelighet og uavhengighet.

Raja viser til at kommisjonen skal se hen til både sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammer i diskusjonen rundt ytringsfrihet.

Les mer om

  1. Kjetil Rolness
  2. Kulturpolitikk
  3. Ytringsfrihet