Kultur

I Store norske leksikon heter det ikke lenger «før Kristi fødsel»

«Før Kristi fødsel» har tapt kampen mot «Før vår tidsregning» i Store norske leksikon på nett. Nå raser debatten.

 • Halvor Hegtun
  Journalist

Gaius Julius Caesar, romersk statsmann, ble født 100 fvt og døde 44 fvt. Det står å lese i Store norske leksikon etter en endring som inntraff for fire døgn siden. Leksikonet har åpnet til debatt om saken i sin Facebook-gruppe.

«Vi er i ferd med å bytte ut «Før Kristus» med «Før vår tidsregning.» Problemet er at de færreste vet hva forkortelsen «FVT» betyr. Tips? Råd? Innvendinger?», heter det i hilsenen fra leksikonredaksjonen.

«Raddisforslag», mener én.

«Absurd», skriver en annen.

«Utslag av overkorrigering til det ugjenkjennelige i det sekulæres navn,» hevder en tredje.

At Julius Caesar ble født før Jesus, er uomstridt. Men hvordan bør fødselsåret skrives? Faksimile: Store norske leksikon

«Det er rart å si at Buddah ble født før Kristus. Det er å ta utgangspunkt i et protestantisk verdenssyn. Derfor nøytraliserer vi,» anfører et redaksjonsmedlem i debatten.

Fra minus til fvt

Strengt tatt sto det heller ikke i den gamle faktaboksen om Caesar at han var født før Kristus. Leksikonet hadde lagret datoer i et amerikansk dataformat der det bare sto et minustegn, Caesar var født i – 100. Hovedredaktør Anne Marit Godal forklarer at endringen ble gjort da leksikonet skulle fornorske dette amerikanske formatet. Også måten å angi datoer på er endret fra amerikansk til norsk modell. Der det før ville kunne stå at noe skjedde på datoen 1920.7.6, vil man nå kunne lese at hendelsen inntraff 6. juli 1920.

— Vi ville altså gjennomføre en teknisk endring i faktaboksene, og da måtte vi ta et språkvalg. Våre fagfolk som skriver historie bruker ofte "vår tidsregning", og leksikonets linje er å speile begrepsbruken i kunnskaps-Norge. Men det er ikke aktuelt å skifte ut teksten i alle artiklene, sier Godal.

— Er saken avgjort, eller vil dere lytte hvis flertallet vil ha f.Kr?

— Vi skal diskutere dette, og alle våre fagansvarlige og andre kan delta i diskusjonen. I gamle dager var nok en leksikonredaksjon en mer autoritær størrelse, sier Godal.

Nøytralt nok

Ikke alle er enige i at ”før vår tidsregning” er mer verdinøytralt enn ”før Kristi fødsel”. Språkrådet kom med følgende vurdering av saken i 2008:

«Språkrådet har ikke normert bruken av uttrykket «før vår tidsregning» (fvt.) og «etter vår tidsregning» (evt.). Selv om denne benevnelsen er noe i bruk, vil Språkrådet ikke anbefale den som erstatning for den tradisjonelle «før Kristus» (f.Kr.) og «etter Kristus» (e.Kr.). I allmennspråket fungerer tidsangivelsen «før og etter Kristus» som en teologisk nøytral tidfesting av et tidspunkt for 2008 år siden. Selv om vi har fått denne tidsregningen nettopp fordi vi i over tusen år har tilhørt den kristne kulturkretsen, tar vi i dagligtalen ikke et teologisk standpunkt ved å bruke denne tidsangivelsen.»

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Forsker fant veggmaleri som skal vise Jesus - uten skjegg og med kort hår

 2. KRONIKK

  Hva er rusmiddelavhengighet? Sjekk faresignalene.

 3. VITEN

  Forskere skal ha laget genredigerte babyer for første gang

 4. DEBATT

  Vi trenger ikke en politisk styrt normering av bokmålet | Torbjørn Nordgård og Helene Uri

 5. SPREK

  Vil ha slutt på ordbruk som «fet», «overvektig» og «diabetiker»

 6. NORGE

  Innen få år kan det bli mulig for to personer av samme kjønn å få barn, helt uten sæd- eller eggdonasjon