Å straffe unge brukere av lette rusmidler kan øke sosiale forskjeller

Rusreformen vil ikke bare beskytte tunge rusavhengige, men kan også hjelpe unge med lav sosioøkonomisk status.

  • Maria Kjos Fonn

Det har vært tilnærmet tverrpolitisk enighet om å støtte avkriminalisering av narkotikabruk for de tyngste og sykeste brukerne – eller det VG på lederplass på julaften kalte «slitne junkier».

Uenigheten står om bruk skal gi juridiske sanksjoner for andre og kanskje mer utypiske rusbrukere. Men også forbudet mot bruk av mildere stoffer som cannabis, rammer usosialt. Det kan bidra til å forsterke sosiale problemer, også blant folk som ikke har et rusproblem – eller ennå ikke har fått det.

Les hele saken med abonnement