Kultur

Hvordan skriver jeg nekrolog i Aftenposten?

En nekrolog er er en tekst til minne om en død person. Her er Aftenpostens retningslinjer og tips til hvordan du kan skrive en god nekrolog.

 • Kristin Storrusten
 • Nekrolog

Retningslinjer

En nekrolog i Aftenposten skal

 • maks være 1800 tegn inkl. mellomrom
 • inneholde avdødes alder og dødsdato
 • være skrevet i omtaleform (hun/han, ikke du)
 • være undertegnet av 1–4 navngitte personer

Nekrologmanuskript sendes til nekrologer@aftenposten.no. Send gjerne med bilde.

Aftenposten forbeholder seg retten til å forkorte og redigere innsendte manuskripter. Det koster ikke noe.

Nekrologer trykkes vanligvis senest 30 dager etter dødsdato. Aftenposten trykker normalt bare én nekrolog over hver person.

Nekrologer i Aftenposten

Hva skal til for å få nekrolog i Aftenposten?

Det er ikke status til avdød eller underskriver som avgjør om nekrologen blir publisert. Det viktigste er at det er en god tekst.

Tradisjonelt vektlegges «det offentlige livet» i nekrologer. Dette er ingen regel. Husmødre og andre uten tilknytning til arbeidslivet har selvfølgelig historier som er interessante i en nekrolog.

Aftenposten ønsker mangfold i nekrologspalten. Send gjerne en e-post til nekrologer@aftenposten.no hvis du er usikker på noe eller lurer på om det allerede har stått nekrolog på trykk over den du vil skrive om.

Skriveråd for nekrologer

Skriv fra hjertet

Bortsett fra lengde og omtaleform står du ganske fritt. Skriv slik du føler at det blir best.

Når mange jobber sammen om en tekst, risikerer dere at den blir dårlig fordi alle vil ha med sine innspill. Vurdér mulighetene for hvordan dere kan samarbeide. Det er forståelig at mange ønsker å være med, men unngå at teksten blir for formell, oppsummerende eller upersonlig.

Skriv anekdoter

Vær så konkret som mulig når du skriver om en person. Heller enn «Han var alltid fin å ha med i festlig lag», skriv «Det var ingen som danset like heftig etter midnatt som han».

I stedet for å oppsummere hele livet, kan du formidle gjennom å fortelle en eller to episoder. Bytt gjerne ut adjektiver (snill, raus) med eksempler.

En nekrolog kan gjerne være personlig, men ikke intern. Unngå oppramsinger som «krepselagene, julefestene, nyttårsfeiringene, utenlandsferiene» og fortell heller historier.

Chili i kakaoen

En nekrolog skal ikke være slem mot avdøde. Men ingen mennesker er glansbilder. At en anerkjent bedriftsleder var dårlig til å holde tiden, skaper varme og viser frem et helt bilde.

Vis gjerne manuset for de pårørende hvis du er usikker på om du har gått over streken. De fleste blir glade for en personlig touch, men det er fint å være på den sikre siden.

Du får hjelp

Alle nekrologer kvalitetssikres av Aftenpostens redaksjon. Nekrologansvarlig språkvasker, redigerer og forkorter. Det viktigste er at du skriver en engasjerende tekst. Skrivefeil og uklarheter finner vi ut av.

Det er ikke en CV

Trekk frem det avdøde har vært engasjert i, enten der er på jobben, i det frivillige eller i familien.

Forsøk å oppsummere karrieren så kort som overhodet mulig. Årstall og mange stedsnavn gjør teksten vanskelig å lese.

Eksempel (800 tegn +)

Hun hadde sin oppvekst i Oslo og tok examen artium ved Et gymnas. Etter ett år verneplikt gikk hun videre til medisinutdanning i 1950, først i Oslo og så i København. Hun hadde også et utvekslingsår ved Harvard 1954–55. Hun ble ferdig utdannet i 1956. Hun begynte sin yrkeskarriere ved Langt navn på sykehus i Lite sted i kommune i fylke, før hun etter to år begynte ved Et sykehus i Stor by i 1960. I perioden 1969–1971 studerte hun videreutdanning ved navn på universitet, noe hun fullførte med bravur og som brakte mye interessant inn i hennes videre kariere. Hun begynte som underordnet stilling ved Flott sykehus, før hun etter fire år gikk over i en seniorstilling. Den hadde hun i x antall år før hun ble avdelingsleder, mellomleder og senere overlege. Hun var samtidig professor ved Stort Universitet. Hun tok sin doktorgrad på ....

Kan bli (200 tegn)

Etter oppveksten i Oslo studerte hun medisin i Oslo og København. Hun var ved flere sykehus og tok videreutdanning før hun begynte ved Flott sykehus, der hun etter hvert ble overlege og professor.

Nekrologen handler om den avdøde

A. Den er ikke stedet for bedriftsreklame.

Eksempel:

Navn jobbet i mange år med prosjekt Topp, som var et enestående eksempel på hvor bra ting kan bli når vår bedrift satte sine beste folk på laget. Nå har 1 av 10 kommuner tatt dette i bruk, og stadig flere kommer til.

Kan bli:

Navn jobbet i mange år med prosjekt Topp. Samarbeidsvillig og effektiv var han en avgjørende brikke for at prosjektet lyktes.

B. Den er heller ikke stedet for å skrive stygt om konkurrenter eller fiender.

Eksempel:

Navn hatet Navngitt politiker i Navngitt politisk parti, og hen trakk ofte frem dette sitatet som et eksempel på hvor galt det kunne gå.

Kan bli:

Navn var politisk engasjert, og det kunne gå en kule varmt over enkelte politikere fra motstanderpartier utpå kvelden.

C. Og den er ikke stedet for å skrive om deg selv.

Eksempel:

Jeg ble kjent med Navn da jeg begynte i Stor bedrift. Jeg var trainee først, men etter hvert som jeg jobbet mer og mer fikk jeg stadig mer med Navn å gjøre. Jeg hadde ansvar for Dette prosjektet, han hadde ansvar for et annet.

Kan bli:

Vi ble kjent i Stor bedrift i 1985.

Unngå floskler og store ord

En nekrolog er offentlig, men teksten behøver ikke bli vanskelig og upersonlig for det. Del gjerne opp setninger. Bruk jeg-språk.

Eksempel:

Det er med sjokk og stor sorg vi fikk høre beskjeden om at Navn Navnesen hadde gått bort x. april, xx år gammel, etter lang tids sykeleie med sine nærmeste rundt seg.

kan bli:

Navn Navnesen døde x. april, xx år gammel. Jeg ble utrolig trist, selv om beskjeden var ventet.

Mange lider av det som kalles «substantivsyken», som kureres med verb. Setninger som «Han hadde en stor produksjon og var sentral i omstruktureringen og utføringen av nye rutiner» kan endres til «Han produserte mye og omstrukturerte og gjennomførte nye rutiner»

Omtale dødsårsak?

Mange lesere setter pris på å få vite hvordan dødsfallet skjedde, særlig hvis det var en yngre person. Formuleringer som «et kort/langt sykeleie» gir ofte en grei indikasjon.

At noen har tatt livet av seg, omtales i samråd med nærmeste pårørende. Pressen har egne retningslinjer for omtale av selvmord.

Skriv gjerne relevante opplysninger i e-posten hvis du er usikker. Vi hjelper deg.

Les flere nekrologer

Her finner du nekrologer i Aftenposten

Les mer om

 1. Nekrolog
 2. Minneord
 3. Aftenposten

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Hvorfor fikk vi så mange flere nekrologer i Aftenposten denne våren?

 2. KOMMENTAR

  Rettssaken mot Laila Anita Bertheussen er full av dilemmaer for mediene.

 3. KULTUR

  Jahn Teigen jobbet med en ny plate før han døde: – Jeg tror ikke pappa skjønte at han skulle dø

 4. KULTUR

  «Hvordan er det med deg, kjære?» sto det i meldingen fra en falsk Fredrik Solvang-profil på Instagram.

 5. NORGE

  «Det er stort å jobbe med så mange kunnskapsrike personer fra anerkjente selskaper», sa den betrodde DNV GL-medarbeideren. Nå er han spionsiktet.

 6. KULTUR

  Han bygget Wikipedia på dugnad. Nå vil Jimmy Wales løse problemene med sosiale medier på samme måte.