Kultur

«En showstopper er da virkelig noe som er så dårlig at det får showet til å stoppe opp?»

Helene Uri svarer i Aftenpostens nye språkspalte

  • Helene Uri
    forfatter, dr.art., professor II ved Norsk barnebokinstitutt
Nyhetsbrev Vil du ha film- og serietips rett i innboksen?

Vi er langt ute i februar, men det skal likevel handle om Janus. Det var han som ga navnet til måneden januar. I romersk mytologi var Janus guden for innganger, dører, for begynnelser og for avslutninger. Januar markerer begynnelsen på det nye året og definitivt slutten på det gamle.

Det guden Janus er mest kjent for, er at han har to ansikter. Når man snakker om at noen har et janusansikt, mener vi at de viser seg fra to (vidt) forskjellige sider.

Har to betydninger

I Aftenposten forrige fredag sto det en omtale av det nye showet til Schøyen, Skåber og Neess. Anmelderen var entusiastisk og anmeldelsen full av superlativer. En leser har reagert på bruken av et ord. En av billedtekstene lyder «Linn Skåber, Cecilie Steinmann Neess og Hege Schøyen som 50-tallskvinner i ett av showets mange showstoppere». En showstopper er da virkelig noe som er så dårlig at det får showet til å stoppe opp?

I Det Norske Akademis ordbok (naob.no) står det oppført to betydninger under oppslags-ordet showstopper. Den ene er den som leseren kjente til, nemlig at en showstopper er noe som avbryter eller ødelegger. Den andre betydningen er den som oftest brukes i teaterverdenen, nemlig at en showstopper er noe som er så bra at showet blir avbrutt av høylytt applaus.

Les også

Helene Uri: Hvorfor tenker de fleste av oss automatisk på pappaen når vi hører ordet dommerdatter?

Ordet er sin egen motsetning

Og det er her Janus kommer inn. Showstopper er nemlig et janus-ord. Et janusord er et ord som har to motsatte betydninger. Ordet er sin egen motsetning. Antonymer er betegnelsen vi bruker på motsetninger (ung – gammel, billig – dyr, høy – lav). Et annet ord for janusord er autoantonym; autos betyr ’selv’ på gresk.

Overse betyr vanligvis ’igno-rere, ikke legge merke til’: «Hun overså alle hans feil og mangler.» I litteraturen, den gode og gamle, kan overse også bety ’få overblikk’. Bjørnstjerne Bjørnson skriver «Granlidsæteren lå vakkert til, bygden kunde oversees derfra» (naob.no). Og med en lignende betydning som denne siste hører jeg ikke sjelden overse brukt: «Kan ikke du overse at dette blir gjort skikkelig?». Dette er en anglisisme. Engelsk oversee brukes nettopp på denne måten og betyr altså ’overvåke, passe på’.

Hva gjør man med pendel-ord?

Pendelord er ord som har skiftet betydning så grundig at den nye betydningen er helt motsatt av den opprinnelige. Forfordele er kanskje et av de mest omtalte pendelordene. Forfordele er et tysk lånord, og opprinnelig betyr det ’få mindre enn man har rett til’.

Men her har nok språkbrukerne lagt vekt på at ordet ser ut som om det inneholder «fordel», og dermed har de omtolket det. I dag brukes forfordele (minst) like ofte med helt motsatt betydning, nemlig at man har fått en fordel, mer enn man har krav på.

Hva gjør man med pendel-ord? De kan jo rett og slett forårsake misforståelser. «Jeg ble forfordelt i arveoppgjøret» betyr det ene for noen og det stikk motsatte for andre. Vi kan selvsagt tviholde på den opprinnelige betydningen, men trolig til liten nytte – og altså med fare for å bli misforstått.

Legg dem i skuffen

Jeg pleier å råde journalister og andre skrivende til å legge pendelord i skuffen. La forfordele ligge i ro, sammen med bramfri og lødig. Hvis man insisterer på å bruke pendelord, bør man nok føye til noe som klargjør hva man legger i ordet: «Jeg foretrekker lødig litteratur, altså de virkelig gode bøkene. Sigrid Undset er min favoritt.»

For lødig betyr altså ’verdifull’, og lødig litteratur er kvalitetslitteraturen. Og bramfri, ja, det betyr (eller betydde …) rett og slett ’beskjeden’.

Et annet pendelord er skamros. Opprinnelig betyr det ’ufortjent og overdreven ros’, men nå tror jeg de aller fleste (ikke jeg!) bruker det med positiv betydning, altså mye, hjertelig, overstrømmende og fortjent ros. Så i den nye betydningen av ordet må vi kunne konkludere med at anmelderen ga showet med alle showstopperne skikkelig skamros.

Har du tips til språkspalten? Send en e-post til: spraktips@aftenposten.no

Les mer om

  1. Språketvårt
  2. Språk