Kultur

Kunstgallerier får lønne kunstnere

12 kunstinstitusjoner er plukket ut til et pilotprosjekt hvor de får økonomisk handlerom fra Kulturdepartementet til å honorere kunstnere som stiller ut egne arbeider.

Lisbeth Dahl Lundgren, daglig leder i Kunstnerforbundet får nå muligheten til å lønne de som stiller ut i forbundets lokaler etter at kulturminister Thorhild Widvey nå bevilger penger til utstilligshonorar.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

I årets statsbudsjett satte Regjeringen av to millioner kroner til utstillingshonorarer til kunstnere ved statlig støttede kunstinstitusjoner.

I 2015 bruker Regjeringen ytterligere fire millioner kroner til pilotprosjektet. Det betyr at 12 kunstinstitusjoner nå vil få muligheten til å tilby kunstnere bedre betingelser og honorar for utstillingsarbeider.

— Vi synes det er veldig spennende å få muligheten til å delta på et slikt pilotprosjekt. Dette vil gjøre det lettere for kunstnere å få lønn i forhold til det arbeidet de legger ned når de stiller ut hos oss. Det sier Lisbeth Dahl Lundgren, daglig leder i Kunstnerforbundet.

400 kunstnere har søkt å få stille ut sine arbeider i en av Kunstnerforbundets tre haller for 2016.

Ikke alle selger

— Totalt arrangerer vi 27 utstillinger i året. Noen ganger kommer de med støtte fra Kulturrådet eller andre steder, eller noen ganger uten noe økonomisk støtte. Det kunstnerne tjener på utstillingen er i form av salg, men det er jo ikke alltid de selger noe av kunsten sin. Således koster jo utstillingen dem penger, sier Lundgren.

Nå skal Kunstnerforbundet, i likhet med de elleve andre kunstinstitusjonene, bruke det neste året på å utarbeide gunstige løsninger for hvordan honorarene skal se ut.

— Vi må sette oss ned sammen med kunstnere for å se litt på hva deres behov er. Noen vil kanskje bruke pengene direkte på selve utstillingen til praktiske ting, mens andre kanskje trenger hjelp til formidling eller dokumentasjon. Her er vi veldig åpen, sier hun.

Bedrer arbeidsvilkårene

Tanken til Regjeringen er at utstillingshonorarer skal gi kunstnere bedre arbeidsvilkår, kunstinstitusjonene større kunstfaglig frihet og publikum flere kvalitetsutstillinger. Ordningen har også som mål å styrke etterspørselen. Når visningsstedene tilbyr kunstnere bedre betingelser og honorar, kan institusjonene engasjere kunstnere de nå ikke har økonomi til.

— Vi tar det alle for gitt at kunstnere som arrangerer konserter får honorar. Like viktig er det at det visuelle feltet også får betalt i forbindelse med utstillinger. Dette vil gi flere muligheten til å stille ut kunsten sin, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Åpner for de minste

Nordnorsk Kunstmuseum og Tromsø Kunstforening i Troms, Nordnorsk Kunstnersenter i Nordland og Sørlandets Kunstmuseum i Vest-Agder var de første som ble med i ordningen. Nå er åtte nye visningssteder plukket ut.

— Det er ofte slik at de store galleriene i de største byene er de mest populære. Med dette tiltaket åpner vi for at mindre gallerier på mindre steder kan ta opp konkurransen med de mest prestisjetunge visningsstedene om kjente kunstnernavn, sier statsråden.

Les også:

Les også

- Vi må ta selvkritikk på at vi ikke var flinke nok

Les også:

Les også

  1. Disse skal tegne det nye regjeringskvartalet