Kultur

Ny undersøkelse bekrefter kjønnsubalanse i mediebransjen

Det er store kjønnsforskjeller både på toppnivå og mellomledernivå, viser den første undersøkelsen om kjønnsbalansen i norske mediebedrifter. Den ble presentert i VG-huset 8. mars.

Langt flere menn enn kvinner sitter i toppen i norsk mediebransje. Her representert ved Schibsted-sjef Rolv Erik Ryssdal (fra venstre), Polaris-sjef Per Axel Koch og Amedia-sjef Are Stokstad på NHOs årskonferanse 2018.
  • Hilde Bjørhovde
    Hilde Bjørhovde
    Journalist

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) står bak undersøkelsen som viser at det er stor skjevfordeling og langt flere mannlige enn kvinnelige toppledere. På mellomledernivå er det også flest menn.

– Undersøkelsen bekrefter bildet vi har av mediebransjen – at vi har en vei å gå for å få kjønnsbalanse, sier informasjonsansvarlig Trine Ohrberg-Rolfsrud i Mediebedriftenes Landsforening. Særlig på toppledernivå er ubalansen påtagelig.

Les hele saken med abonnement