NRK blir 99 kroner dyrere

I 2010 må du betale 99 kroner mer for å få se NRK. Men økningen i kringkastingsavgiften rekker ikke til å dekke utgiftene til neste års MGP-finale.

Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas fikk ikke alt han ønsket seg av lisenskroner av kulturminster Trond Giske.
  • Arve Henriksen

NRK hadde selv bedt om en økning i kringkastingsavgiften på 62 kroner for å kompensere på pris— og lønnsveksten. I tillegg ba kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas om ytterligere 30 kroner til å dekke oppgradering av distribusjon av multimedieinnhold på Internett, drift av NRKs skoleportal, rettighetsklareringer og til døvetolking og teksting for døve og hørselshemmede.

På toppen av dette ønsket NRK en særskilt økning av lisensen for å dekke opp kostnadene i forbindelse med neste års finale i Eurovision Song Contest. Det fikk de ikke. Resultatet fra Giske ble 99 kroner inklusiv moms.

Nøkternt.

— Vi kan ikke være misfornøyd med lisensforslaget for neste år. Vi skal få til et godt, men nøkternt, Eurovision Song Contest-arrangement, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas i en pressemelding. Han legger ikke skjul på at det blir krevende å få NRKs budsjett helt i balanse i 2010, men lover at det ikke skal gå på bekostning av Eurovision Song Contest.

–Vi vil legge frem et budsjett for vårt styre som balanserer mellom behovet for å gjøre rom for Eurovision Song Contest og å skjerme mest mulig av vår øvrige drift. Vi må naturlig nok ha en gjennomgang av tallene, men jeg håper vi slipper store endringer i vår øvrige drift, sier Hans-Tore Bjerkaas.