Det rystende møtet med Norge

Aslam Ahsan

"Regnbønnen. Et liv i kontraster"

I samarbeid med Inge Grøsland.

Andresen & Butenschøn

* Aslam Ahsan var en av de aller første pakistanske innvandrerne i Norge. Ved å beskrive sitt liv forteller han oss hva innvandringen dreier seg om.