Helt ny versjon på vei av Michelets omstridte bok

Gyldendal trekker ikke Hva visste hjemmefronten? Forlaget kommer isteden med en helt ny versjon. Feil skal rettes, og tre års debatt om boken blir inkorporert.

Gyldendal forlag avviser å trekke Marte Michelets bok. De vil utgi en helt ny bok.

Den nye versjonen blir noe mer enn bare en ny utgave med feil som er rettet. I tillegg vil det bli lagt ved et korrigerende skriv til leserne i de resterende eksemplarene av forrige opplag.

– Det vi normalt gjør når vi oppdager feil, er å rette i nye opplag. I dette tilfellet arbeider vi med en stor gjennomgang. Vi har allerede beklaget en del feil, spesielt i ett kapittel, sier Reidar Mide Solberg.

Han er forlagssjef for Gyldendal sakprosa. Solberg ser for seg en ny bok, Hva visste hjemmefronten 2.

– Det er kommet nye funn og nye studier etter utgivelsen av boken i 2018. Da synes vi det riktige er å inkorporere tre års debatt og lage ny utgave av boken, sier Solberg.

Dette er saken:

Marte Michelets bok om hjemmefronten og jødeforfølgelsene har vært svært omstridt siden utgivelsen i 2018. Debatten rundt boken har gått i flere omganger.

  • Marte Michelets mest sentrale poeng gjelder tidspunktet da motstandsfolk ble varslet om den planlagte deportasjonen av norske jøder i 1942. Michelet mener varslingen kom tidligere enn det man har antatt.
  • I 2020 kom Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten? Den er skrevet av historikerne Mats Tangestuen, Bjarte Bruland og Elise B. Berggren. I boken beskyldes Michelet for sitatfusk, fortielse av kilder og dårlig håndverk.
  • Nylig beklaget Michelet enkelte feil overfor etterkommerne, spesielt fremstillingen av ledelsen i Carl Fredriksens Transport.
  • 22. februar varslet etterkommere etter motstandsfolk søksmål mot Gyldendal. De krevde at boken umiddelbart trekkes fra markedet.

Legger ved notat til bøkene

I et brev til etterkommerne og advokat John Christian Elden skriver Gyldendal mandag hvordan forlaget kommer til å arbeide fremover. Forlaget vil fortsatt holde boken tilgjengelig for salg. De mener det bidrar til en mest mulig informert debatt.

I brevet erkjenner Gyldendals direktør Arne Magnus at feil ble gjort i boken. Samtidig påpeker forlaget at Michelet prinsipielt sett har rett til å fremstille sin tolkning av historien.

Forlaget erkjenner at «dette har vært en belastning for etterkommerne av de navngitte personene som er uriktig omtalt». Derfor blir det nå lagt ved et kort notat som skal legges ved bøkene i bokhandelen før de selges. I notatet skal det opplyses om det pågående arbeidet med en ny utgave. Det vil også bli informert om feilene som forlaget har vedgått at finnes.

Elden er ikke fornøyd

Advokat John Christian Elden er ikke fornøyd med Gyldendals tiltak. Advokaten krever at alle bøkene trekkes.

Til NTB sier Elden at han krever at Gyldendal bytter inn Hva visste hjemmefronten? fra alle som har kjøpt «feil» bok så langt. Han er ikke tilfreds med at Gyldendal fortsetter å selge «en bok de har erkjent at inneholder injurierende feil.»

Elden truet tidligere med å stevne Gyldendal for retten dersom ikke boken ble trukket. Han vil ikke si om det fortsatt er aktuelt å gå rettens vei.

– Det må vi vurdere med klientene, påpeker Elden.

Gyldendals advokat: – Grunnløst krav

I Gyldendals juridiske svar på søksmålsvarselet fra etterkommerne skriver forlagets advokat Cato Schiøtz at kravet om tilbaketrekking av boken er grunnløst.

Han hevder at det juridiske grunnlaget for søksmål mot Gyldendal mangler hjemmel: «Norsk rett hjemler intet tilbaketrekningskrav for private parter – selv om vi skulle forutsette at det foreligger injurierende utsagn», heter det i brevet.

Schiøtz påpeker at man ikke kan kreve oppreisning på vegne av avdøde som har dødd før 15 år forut for det aktuelle utsagnet. Han viser til at majoriteten av de omtalte i boken døde før 2003. Elden påpeker på sin side at de fleste rammede ikke har vært døde i mer enn 15 år.

– Så der bommer forlaget hvis det hadde håpet å gå fri på dette grunnlaget.

Aftenposten har sjekket dødstidspunktene for alle de åtte motstandsfolkene som har etterkommere i søksmålsvarselet. Halvparten døde før 2003, og halvparten etter 2003.

Elden: – Vi ønsker boken rettet for erkjente feil

I en e-post til Aftenposten kommenterer Elden svaret fra Schiøtz.

– Her maler kollega Schiøtz Gyldendal inn i et hjørne jeg ikke tror hverken de eller kundene trives i, skriver han.

Elden mener det er absurd at Gyldendal beklager feil, uten å rette dem.

– Jeg presiserer at vi ikke ønsker boken trukket av markedet. Vi ønsker den rettet for erkjente feil, skriver Elden.

Han forutsetter at Gyldendal bruker de nødvendige midler på å trykke boken opp igjen.