Kultur

Medievaner i endring: Færre bruker Facebook som nyhetskilde

– Snapchat er det eneste sosiale mediet jeg bruker til å finne nyheter, sier 15-åringer.

Magnus Fjeld (til venstre) og William Berg bruker Snapchat som en av sine viktigste nyhetskilder. Foto: Rolf Øhman

 • Adelina Trolle Andersen
 • Thea Storøy Elnan
  Journalist
 • Rolf Øhman (foto)

– Ingen bruker Facebook, sier Magnus Fjeld (15) og William Berg (15).

De er klassekamerater fra Moss og forteller at de bare bruker Facebook til å holde kontakten med eldre folk. I vennegjengen derimot, er det Snapchat som gjelder.

– Snapchat er det eneste sosiale mediet jeg bruker til å finne nyheter. Jeg stoler på VGs Snapchat-kanal fordi jeg kjenner til VG. Det er andre nyhetskilder der, men hvis jeg ikke vet hvem de er, stoler jeg mindre på dem, sier Fjeld.

Den årlige, internasjonale undersøkelsen fra Reuters har spurt nyhetsbrukere i 37 land om medievaner. Tallene viser at guttene representerer en ny trend: Facebook opplever en nedgang i andel som bruker det sosiale mediet som nyhetskilde.

Det skyldes både at Facebook nå prioriterer mer personlige poster fremfor nyheter, men også at skepsisen til Facebook øker. Dette gjelder spesielt i land med autoritære regimer der man er redd for overvåking.

Til gjengjeld øker bruken av mer lukkede og private sosiale medier til å lese nyheter, som Whatsapp og Snapchat.

I Malaysia og Brasil oppgir halvparten av de spurte at Whatsapp er den mest brukte nyhetskilden. I Norge har bruken av Snapchat som nyhetskilde økt fra fem prosent i befolkningen i fjor til ni prosent av befolkningen i år. Bruken er særlig høy blant unge.

 • Gjenforenes neste år: Madrugada gjør comeback

Bekymret for lukkede samtaler

Nic Newman, journalist og hovedforfatter av Reuters rapport, mener årsaken til at flere unge finner nyhetene sine andre steder enn Facebook, er ønsket om å flytte samtaler til arenaer med færre tilskuere.

– Mange har 500 til 1000 venner på Facebook, og flere av disse er gjerne bare bekjente. Da er det lettere å diskutere kontroversielle tema med nære venner i mindre og lukkede grupper på apper der det er mulig.

Newman ser på denne trenden med bekymring.

– På Twitter og Facebook er samtalene åpent tilgjengelige, på lukkede forum risikerer vi at falske nyheter spres uten motsigelser.

Han viser til et tilfelle i India denne uken, der to menn ble drept som følge av at et rykte om dem som barnekidnappere ble spredt på Whatsapp.

Podkast på vei opp

Selv er Newman mest overrasket over funnet som viser at over halvparten av unge lytter på podkast i løpet av en måned. I USA er andelen så høy som hver tredje innbygger.

– Vi snakker ofte om at unge ikke klarer å konsentrere seg om samme ting over lengre tid. Dette funnet viser imidlertid at unge, i likhet med eldre, kan høre på lange nyhetssendinger, så lenge de er i podkast-format, sier Newman.

– En vekker for mediebransjen

Undersøkelsen viser at det totalt sett er 44 prosent som stoler på nyhetene de leser.

Newman mener dette bør være en vekker for mediebransjen.

– Folk er fortsatt bekymret for om de klarer å se forskjell på falske og ekte nyheter. Derfor har bransjen begynt å forstå at fremtiden avhenger av om de klarer å skape gode tillitsrelasjoner med leserne. Ved å fokusere på kvalitet, være gjennomsiktig og åpen om kilder, er dette mulig, sier Newman.

Forsker: – Usikker på årsak

Magnus Fjeld og William Berg sier de stoler på nyheter dersom det er mange som benytter seg av samme kilde.

– Det gjør det tryggere. De store nyhetskildene kan jeg stole mer på fordi de har et ansvar for å levere sanne nyheter, sier Berg.

Hallvard Moe er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Zulfikar Fahmy

Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og en av forfatterne av den norske delen av rapporten, er usikker på hvorfor Snapchat har slått så godt an som nyhetskilde i Norge.

– Noen norske nyhetstilbydere var tidlig ute med å bruke Snapchat, som VG og NRK P3. Flere nordmenn bruker også Snapchat generelt enn i mange andre land, noe som også kan være del av forklaringen, sier han.

– Vi er et avislesende folk

Han mener det er svært positivt at unge, som ellers ikke bruker tradisjonelle medier, leser nyheter på alternative plattformer

– Det er i tråd med norsk mediepolitikk at nyheter skal nå ut til flest mulig. Mediebransjen må på sikt være obs på at sosiale medier er så viktig for unge dersom de skal nå ut til dem, sier Moe.

William Berg og Magnus Fjeld er klassekamerater og kommer fra Moss. Foto: Rolf Øhman

Ifølge Moe er norsk nyhetsbruk fremdeles ganske bra i den forstand at vi i stor grad bruker de tradisjonelle nyhetsaktørene og deres nettsider når vi vil lese nyheter.

– Sosiale medier forbinder de fleste med noe ganske annet enn journalistikk, sier han.

Smarttelefoner er det mest brukte verktøyet for å lese nyheter i Norge, viser Reuters rapport.

Les mer om

 1. Sosiale medier
 2. Snapchat
 3. Journalistikk
 4. Norge
 5. Facebook
 6. Mediepolitikk
 7. Falske nyheter