Kultur

Mens mediene kutter, vokser den politisk fargede journalistikken

Tankesmien Agenda slår seg sammen med forlaget Res Publica og henter redaktøren for NRK Ytring.

Tankesmien Agenda slår seg sammen med forlaget Res Publica. Stian Bromark (til venstre) blir sjefredaktør, mens Halvor Finess Tretvoll blir redaktør. Foto: Rolf Øhman

  • Thea Storøy Elnan
    Journalist
  • Øystein Aldridge

Foto: Rolf Øhman

Samtidig som inntektene i store avishus faller raskt, dukker nye medier med tydelig politisk slagside opp.

Det liberalkonservative magasinet Minerva startet egen nettavis før jul. Omtrent samtidig varslet LO at de skal støtte Klassekampen og Dagsavisen økonomisk.

For halvannet år siden etablerte Tankesmien Agenda nettmagasinet Agenda magasin, med blant annet LO i ryggen. Magasinet styrkes når det nå slår seg sammen med forlaget Res Publica.

– Det er viktig for mediemangfoldet at det finnes redaksjoner som er tydelige om sin politiske profil. Jeg ser ingen problemer med det så lenge man er åpne om hvilket utgangspunkt man har. Den informasjonen kan leseren bruke til å gjøre seg opp sin mening. Debatten blir kjedelig uten flere politiske synspunkt, sier Halvor Finess Tretvoll.

De siste fem årene har han vært med å bygge opp NRKs debattarena Ytring. Nå blir Tretvoll redaktør i Agenda Res Publica Media og skal jobbe med både forlaget og magasinet.

  • Tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum: «Journalistikken skal sivilisere samfunnet.»:
Les også

Journalistikk – for samfunnets skyld | Kjersti Løken Stavrum og Rolv Erik Ryssdal

– Politisk uenige unngår å lese

– Fordelen med medier med tydelig politisk standpunkt, er at vi får tydelige stemmer og flere innfallsvinkler til ulike saker. I hvert fall gjelder det så lenge vi har et mediemangfold og folk faktiske bruker flere medier, sier Erik Knudsen, som er postdoktor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Han gjennomførte nylig en undersøkelse som viste at Høyre- og Frp-velgere ikke stoler på Klassekampen, som er den norske dagsavisen med klarest politisk ståsted.

– Det er en relativt stor sjanse for at de som er politisk uenige, unngår å lese eller lar være å stole på medier med slagside, sier Knudsen.

Mange tiår etter at norske aviser gikk fra å være partiorganer til å bli uavhengige, tror Knudsen at mediene med politisk slagside kommer til å få en viktigere rolle.

– Dette er tydeligvis et tomrom som må fylles, selv om Agenda og Minerva først og fremst blir lest av folk som er veldig engasjerte. Foreløpig er de bare supplementer til andre medier. Dersom nedskjæringene i de store mediehusene fortsetter og politiske medier tar over, får vi en mye større utfordring, sier Knudsen.

Han viser til USA, der TV-kanaler som Fox News og CNBC har sterk politisk slagside. Seerne velger stort sett den kanalen som deler deres synspunkter.

– Nordmenn er ikke immune mot det samme. Folk søker støtte for sine egne holdninger. Dette er innebygde psykologiske tendenser hos mennesker, sier Knudsen.

– Skal ikke være politisk styrt

Agenda bruker årlig 1,7 millioner kroner på å finansiere magasinet sitt. Pengene kommer i all hovedsak fra industrileder Trond Mohn og fra LO.

I Agenda tror de ikke bøkene eller artiklene vil bære for stort preg av dette.

– Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten styrer arbeidet vårt. Det trumfer det som måtte være av partipolitikk. Vi er uavhengige og gjør helt egne redaksjonelle vurderinger. Det vi ønsker, er å åpne opp politiske debatter på en helt annen måte enn partipolitikken gir rom for, sier Tretvoll.

– Hvis ikke vi utfordrer de finansieringskildene vi har, så gjør vi ikke jobben vår. Siden vi har noen penger i bånn, står vi friere til å tenke mer dristig. Andre store medieaktører må tenke mer trygt på grunn av den økonomiske situasjonen, sier Stian Bromark, redaktør for Agenda Magasin. Han skal være sjefredaktør og forlagssjef i det nye selskapet.

– Politisk litteratur har lenge ligget brakk og er delvis blitt revitalisert gjennom Manifest forlag, men vi tror det er et marked for mer grundige og gjennomarbeidede bøker som kan prege ordskiftet, sier han.

– For mange venstresideaktører

Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva, er ikke redd for å få Agenda Res Publica Media som konkurrent.

Minerva startet opp fordi de opplevde at det var et tomrom for meningsbærende journalistikk på høyresiden. På venstresiden er det allerede «stappfullt», mener Andresen, og nevner Klassekampen, Morgenbladet, Dagsavisen og Manifest som eksempler.

– Om Agenda Res Publica Media kan gjøre noe markant som ikke like gjerne kunne blitt gjort av andre aktører på venstresiden, er jeg usikker på.

Andresen mener det er positivt å ha ulike typer eiere i mediene.

– Politisk motiverte eiere er en motvekt til de mer kommersielle mediene. Det er viktig med breddemedier som setter dagsorden for alle samfunnsgrupper for å skape felles arenaer. Mediene skal i sum være balanserte, men ikke nødvendigvis hver for seg, sier han.

Les mer om

  1. Tankesmien Agenda
  2. Litteratur
  3. Journalistikk
  4. Medier