Kultur

Vraker veksthuset og starter på nytt

Universitetsledelsen får medhold fra styret i at Veksthuset som allerede er prosjektert, må forkastes.

Veksthuset på Tøyen, slik det ble tegnet av Stein Halvorsen, vakte begeistring da det vant arkitektkonkurransen i 1998. Nå mener Universitetet i Oslo at den spisse formen er uegnet. Stein Halvorsen AS

 • Ann Christiansen
 • Kjersti Nipen
  Journalist

Forarbeidene har kostet over 40 millioner, bare fra Statsbyggs side, men et enstemmig styre ved Universitetet i Oslo mener Veksthus-prosjektet er uegnet — og for lite - og vil starte på nytt.

Det ble klart etter et ekstraordinært styremøte onsdag, der nytt Veksthus på Tøyen var eneste sak på dagsordenen.

— Universitetsstyret anbefaler Kunnskapsdepartementet å igangsette arbeid med et nytt veksthusprosjekt, som legger til grunn ny kunnskap og nye funksjonskrav, opplyser rektor og styreleder Ole Petter Ottersen, som sier det var enighet i styret om denne beslutningen.

- Hvordan var prosessen frem mot denne konklusjonen?

— Jeg oppfattet diskusjonen i styret som veldig konstruktiv. Det var en diskusjon som tok opp i seg hvor vanskelig denne saken er for alle berørte parter, sier Ottersen til Aftenposten.

- Dersom Kunnskapsdepartementet likevel skulle velge å gå inn for realisering av det eksisterende Veksthus-prosjektet, er det da noen vei tilbake for Universitetet i denne saken?

— Det blir veldig hypotetisk, men vi mener det er uforsvarlig å gå videre med det foreliggende prosjektet ut fra kunnskapstilfanget vi nå har fått, sier Ottersen.

Ulltveit-Moe vil fortsatt bidra

I 2007 sa investor Jens Ulltveit-Moe at han ville bidra med 50 millioner kroner til det planlagte veksthuset, tegnet av arkitekt Stein Halvorsen.

Investoren har tidligere vært kritisk til snuoperasjonen, men hadde et møte 21. juni med Kunnskapsdepartementet der også ledelsen av Universitet i Oslo også var tilstede. Han omtaler dette som et konstruktivt møte.

— Om fakta endrer seg, har jeg erfart at jeg må ha et åpent sinn for friske alternativer, sier Ulltveit-Moe.

Han mener Tøyen-prosjektet nå er blitt veldig mye større enn bare veksthuset.

- Mitt engasjement for veksthuset handler om å vekke interesse hos ungdom for realfag, skape spennende arkitektur, gjerne på østkanten i Oslo. Jeg vil fortsatt gjerne gi 50 millioner kroner til et prosjekt på Tøyen, men vil vurdere de alternative prosjektene som kommer.

Etter hans syn, er det enda mer spennende å bidra nå, etter vedtaket om Munchmuseet.

— Dette har helt forandret rammen omkring veksthuset. Tøyen kan nå bli et kraftsenter. Prosessen har vært tilfeldig, men med Lambda-vedtaket er det riktig å se på hele Tøyen-utbyggingen med nye øyne. Arkitekt Stein Halvorsens veksthus står fortsatt for meg som et arkitektonisk mesterverk, et signalbygg som ville kunne løfte hele Tøyenområdet, sier han.

Ny kunnskap om botanikk

Både Statsbygg, som så langt har brukt 41 millioner kroner på prosjektering, og arkitekt Stein Halvorsen, har overfor Aftenposten hevdet at planene er modernisert og utviklet underveis i prosessen, i tråd med universitetets ønsker. Arkitekten har også støtte fra Norske arkitekters landsforbund.

Nå mener Universitetets styre at det ikke er nok å justere vinnerprosjektet.

Les også

Ulltveit-Moe vurderer å trekke millionstøtte til nytt veksthus på Tøyen

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe tok i et 12 sider langt notat til styret til orde for at ny kunnskap om botanikk, vekstklima og energiløsninger gjør det nødvendig å revurdere det opprinnelige prosjektet.— Vi er fornøyd med at styret anerkjente de faglige grunnene til å starte på nytt i veksthusprosjektet. Det avgjørende for Universitetet i Oslo er at et nytt veksthus får en utforming som tilfredsstiller faglige og samfunnsmessige behov, uttaler rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, i pressemeldingen fra styremøtet.

— I lys av kunnskapen vi nå har, ser vi at den spisse formen som er valgt i det opprinnelige prosjektet, gjør det vanskelig å skape et godt klima for regnskogsplantene. I tillegg er arealet for beskjedent. Like fullt er det gjort verdifulle erfaringer, og vi har fått et kunnskapstilfang som kan overføres til et nytt veksthus, avslutter Ottersen.

Statsråden krevde bedre begrunnelse

Styremøtet kom på kalenderen etter at Kunnskapsdepartementet ba universitetet eksplisitt om bedre grunnlagsmateriale, før man tarstilling til Universitetets ønske om å skrinlegge prosjektet som vant arkitektkonkurransen i 1998, «Ose 60 grader nord», for å starte på nytt med en ny arkitektkonkurranse.

Statsråd Kristin Halvorsen skrev i et innlegg i Aftenposten at hun trengte en grundig faglig begrunnelse for hvorfor de har endret standpunkt.

«Jeg vil deretter så raskt som mulig vurdere om det skal utlyses ny arkitektkonkurranse eller gjennomføre det planlagte prosjektet. Spørsmålet i det videre arbeidet er ikke om det skal bygges et veksthus på Tøyen, men hvilket veksthus som skal bygges», skriver Halvorsen.

 1. Les også

  Nødvendig med ny løsning

 2. Les også

  Underlig kritikk

 3. Les også

  Urent spill

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Vinneren er klar: Dette blir det nye klimahuset i Botanisk hage på Tøyen

 2. OSLOBY

  UiO: Idrettshall vil ødelegge for tropisk regnskog på Tøyen

 3. OSLOBY

  Slik blir det nye Klimahuset på Tøyen

 4. DEBATT

  Tromsø får nytt museum, men ingen arkitektkonkurranse om bygget

 5. OSLOBY

  Denne uken blir kontrakten om regjeringskvartalet signert - taperen tør ikke gå til sak

 6. OSLOBY

  Nytt regjeringskvartal vil koste et tosifret milliardbeløp