TV 2 felt i PFU etter Harald Eia-klage. Kunne vært unngått, mener utvalget.

I dag behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) Harald Eias klage på en TV 2-sak om ME-forskning. Utvalget var enige om brudd på god presseskikk.

I november klaget Harald Eia TV 2 inn for Pressens Faglige Utvalg.

Det ble klart under årets første møte i pressens eget klageorgan. Eia klaget TV 2 inn for utvalget på bakgrunn av en artikkel om ME-forskning ved Haukeland universitetssykehus.

Han klaget dem inn for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3 (se faktaboks). Eia klaget på disse punktene fordi journalisten som sto bak, tidligere hadde samlet inn penger til forskningen som er tema i saken.

– Klagen handler ikke om ME-syke, men om presseetikk, sa Eia til Aftenposten i desember.

TV 2 avviste at de hadde opptrådt kritikkverdig.

TV 2 har brutt god presseskikk

Etter diskusjon i utvalget, var det bred enighet om at TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 2.3 i VVP. Utvalget landet på at TV 2 ikke skal felles for brudd på punkt 2.2, men at det er «i grenseland».

PFU-medlem Stein Bjøntegård sa følgende om saken:

– Jeg mener det er et klart brudd på 2.3. Journalisten har samlet inn penger til forskning på den samme tematikken og forskningsmiljøet, og bruker dem også som kilder.

Også PFU-nestleder Ellen Ophaug stilte seg bak utvalgets innstilling. Hun pekte på at man som journalist må være klar over at det man foretar seg i privatlivet, kan få konsekvenser for hva man kan og bør gjøre som journalist.

Kunne vært unngått med åpenhet fra starten av

Flere i utvalget pekte på at TV 2 kunne unngått fellelse ved å være åpne om bakenforliggende forhold fra starten av.

– Publikum må kunne ha tillit til det journalistiske arbeidet, sa Trude Hansen fra Presseforbundet.

Utvalget var klare på at åpenhet om bakenforliggende forhold, ofte vil være nok for å ivareta redaksjonens troverdighet og unngå spekulasjoner om inhabilitet.

– Om de hadde skrevet det i saken fra starten, at det var en binding der, hadde det vært greit og ryddig, sa Ingrid Rosendorf Joys.

Etter behandlingen i PFU skriver Eia følgende i en SMS til Aftenposten:

«Det var en proff og interessant drøfting. Angående TV 2: Vi kan alle gjøre feil. Og så må vi lære av feilene og gå videre!»

Derfor klaget Eia artikkelen inn

Det hele startet i fjor høst da Harald Eia gikk inn i ME-debatten under en episode av podkasten «Tore og Haralds podkast». Eia stilte blant annet spørsmål ved hvorfor ME-pasienter blir såret når noen spør om lidelsen deres kan ha psykologiske forklaringer.

Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Etter en opptreden på Dagsnytt 18, fikk Eia mange henvendelser fra folk som mente han ikke hadde peiling og måtte lese seg opp, sa han til Aftenposten i desember. Blant sakene han ble tilsendt, var en artikkel fra TV 2. Den omtalte en kvinne som lå ME-syk i en årrekke, men som ble frisk etter at hun fikk kreft og påfølgende kreftbehandling. Artikkelen omtalte også ME-forskning ved Haukeland universitetssykehus og Radiumhospitalet.

Les også

Harald Eia: – Handler om presseetikk, ikke om ME-syke

– Så skrev Dagbladet en sak. Der fremkom det at TV 2-journalisten laget reportasje om forskere han selv hadde vært med å finansiere, sa Eia.

Som følge av dette, mente Eia saken burde klages inn for PFU.

TV 2 oppdaterte artikkelen 12 dager etter publisering. De presiserte da at journalisten i 2018 arrangerte en innsamlingsaksjon for forskning, gjennom ME-foreningen:

«Innsamlingen ble laget i sammenheng med en dokumentar journalisten laget, «De bortgjemte», som ble sendt på TV 2. Journalisten var selv ikke ansatt i bedriften på den tiden. Disse forholdene burde TV 2 opplyst om allerede ved publisering»