Ikke alle ord er brukt opp. Kunsten kan hjelpe oss med å bearbeide 22. juli.

– Kunsten gir oss et eget språk, sier Lotte Konow Lund, som har laget flere kunstprosjekter om 22. juli. Hun mener det ennå er sider av traumet som ikke er satt nok ord på.

– Kunsten har alltid vært et viktig redskap for å behandle traumer, sier kunstner Lotte Konow Lund. I bakgrunnen er et prosjekt hun arbeider med, om bearbeidelse av sorg.

– Nå er nesten alle ord brukt opp, sa kong Harald allerede under den nasjonale minnemarkeringen 21. august i 2011. Men det var fortsatt mye å si.

I ti år er sorgen, sjokket og traumene blitt forsøkt uttrykt på mange ulike vis. Gjennom kronikker, taler og debatter, men også gjennom kunst.

Les hele saken med abonnement