Kultur

Urokkelig ateist

At gamle radikale kampfeller konverterer og blir troende, gjør inntrykk. Men heller ikke det hjelper Jon Michelet.

Tanken om et evig liv er fabelaktig vakker, sier Jon Michelet, som selv ikke klarer å tro på det. - Jeg blir litt misunnelig, sier han om dem som finner en tro. Foto: SARA JOHANNESSEN/SCANPIX

  • Forf>tor G. Stenersen (foto)
  • <forf>kurt-johnny Olsen <

Gjennom sin nye bok Brev fra de troendegår den erklærte ateisten Jon Michelet usedvanlig nært seg selv for å finne "en kilde til tro". Men han finner den ikke. Samtidig registrerer han med misunnelse at venner og bekjente som var ateister i yngre år, i moden alder har funnet troen. Bakgrunnen for Michelets siste bok er et intervju han ga til avisen Vårt Land høsten 2005. Det avstedkom et skred av brev fra troende kristne fra Sør— og Vestlandet. Alle hadde en ting til felles: Med bibelvers og argumenter forsøkte de å overbevise den radikale forfatteren om at svaret lå nærmere enn som så, nemlig i Bibelen.

Avstand fra Marx.

Michelet behandler brevene med respekt. Han drøfter argumentene, men kommer ikke nærmere. Han tar avstand fra Kars Marx' dogme om at "religion er opium for folket". Konversjonen i fjor til historiker Hans Fredrik Dahl, radikal marxist og kritiker av kirken gjennom flere tiår, går heller ikke upåaktet hen. Dahl konverterte til Den katolske kirke. Med varsomhet nærmer Michelet seg saken, men heller ikke Dahls eksempel løser Jon Michelets søken.- Hvilke tanker gjør du deg om gamle raddiser og ateister som plutselig skifter side og erklærer at "religionen er ikke død, Gud heller ikke"? - Jeg blir litt misunnelig på dem fordi jeg også har lengsel etter en tro. Og jeg både forstår og respekterer at det finnes noe man ikke trodde var der. Jeg føler ingen forakt i forhold til dette, men ydmykhet, svarer Michelet.

Frisk etter kreft.

Michelets situasjon er ikke ulik historiker Hans Fredrik Dahls - han ble katolikk etter å ha blitt rammet av en meget alvorlig sykdom i fjor. - Du er behandlet for en usedvanlig alvorlig kreftdiagnose, og er i dag erklært frisk. Heller ikke denne diagnosen bidro til nye innfallsvinkler? - Den fikk meg til å prøve ut om min ateisme holdt. Jeg ønsket å stille meg selv og min ateisme opp mot den kristne folketroen slik den kom til uttrykk i brev jeg hadde mottatt. Og jeg gikk til prosjektet med et åpent sinn.- Er du sta? - Ja, ganske sta. Og: Jeg er nok vanskelig å bevege.- Er du så sta at du på forhånd bestemte deg for ikke å la deg bevege? - Nei.

Overrasket.

Michelets prosjekt var å se hva som skjedde, og han utførte eksperimentet i største alvor, vel vitende om både sin grunnholdning og stahet. - Men jeg kom gjennom prosjektet med min ateisme i behold. Samtidig har jeg lært noe om hvilken toleranse og kristen nestekjærlighet som finnes på grasrota. Det overrasket meg! Gjennom brev og samtaler ble jeg behandlet meget pent og respektfullt. - Har dine gamle kampfeller noe som helst å lære deg i spørsmålet om det finnes en levende Gud? - Ja! Jeg må lytte til dem. Og den jeg særlig lytter til, er Edvard Hoem. Han har skrevet meget tankevekkende om Jesus. Hoem overbeviser meg ikke, men jeg har lest ham så grundig jeg kan. Og jeg har vært i kontakt med Hans Fredrik Dahl etter at han konverterte, og har stor respekt for at slikt kan skje. Tanken om et evig liv er fabelaktig vakker, sier en ettertenksom Michelet lavt.- Er det et mål i seg selv for deg å endre livssyn, og hva mener du skal til for at du kan komme til å gjøre det?- Målet var å finne ut om livssynet mitt holdt, og det gjorde det. Men jeg måtte bruke hele meg selv og alt jeg hadde for å finne det, avslutter Jon Michelet.

- Troen gir meg styrke

Den kristne tro gir forfatteren Edvard Hoem svar på tilværelsens mysterium og en dimensjon han ikke vil være foruten. Slik har det ikke alltid vært.Forfatter, salmedikter og tidligere teatersjef Edvard Hoem brøt med kristentroen, meldte seg etter hvert inn i AKP-ml, men meldte seg aldri ut av statskirken. På slutten av 1970-tallet begynte han imidlertid igjen å bevege seg i retning av den kristne kulturarv. - Jeg sto plutselig ved innledningen til en lang prosess. For det skulle gå ytterligere ti år før jeg begynte å gå til nadverd. I dag anser jeg meg å være på innsiden av miljøet. Jeg regner meg som en kristen person, men er ingen kristen forfatter, sier Hoem. - Hva gir religionen deg?- Svar på tilværelsens mysterium, håp om et evig liv, styrke i denne verden og en dimensjon jeg ikke vil være foruten. Hoem er lutheraner og medlem av statskirken, men anser seg selv å være økumenisk kristen. Han går like gjerne til katolsk messe som til luthersk.Trond Ali Lindstad er også tidligere AKP m-l'er. Da han var i midtøsten som frivillig lege, fant han imidlertid ut at den ateistiske holdningen ikke holdt.

- En kraft man kaller Gud

Han var ateisten og AKP m-l'eren som fant Gud i islam. Den profilerte muslimen og legen Trond Ali Linstad har fra tidlig ungdom vært en engasjert person. Lenge oppfattet han ateistiske holdninger som de riktige; at man i ateismen og i materialismen fant svar på viktige samfunnsmessige og eksistensielle spørsmål.Helt til han som frivillig lege i Midtøsten fikk utprøvd standpunktene i virkelighetens verden.- Jeg var i krigssituasjoner, levde innpå flyktninger og fattigfolk, og jeg kom til at når det standpunktet jeg i utgangspunktet trodde ga svar, fikk bryne seg mot virkeligheten - så holdt det ikke. Lindstad tror han ble påvirket av de synspunktene som fantes i Midtøsten.- Jeg fant andre måter å se samfunn og eksistens på. Det ble en åpning for at jeg begynte å tenke nytt og bevege meg fra det standpunktet at Gud finnes nok ikke, til å tenke:jammen tror jeg at Gud finnes likevel. Det var spranget mitt, sier Linstad.Hans tidligere politiske tilhørighet var knyttet opp til et eksistensielt kjernespørsmål om at Gud ikke finnes, og at mennesket er et produkt av materien, så kommer ånden og erkjennelsen som nummer to.- Kanskje snudde jeg opp ned på det, at i mennesket er det åndelige det primære - og at dette åndelige primære må være en kraft man kaller Gud.- Samtidig vil jeg si at dette forandret meg veldig lite. Jeg har ikke sett på at jeg har "konvertert" eller "omvendt" meg, men at jeg har vokst ved å erkjenne. Jeg er den samme personen, sier Linstad.

Den kristne troen gir forfatter, samledikter og tidligere teatersjef Edvarm Hoem en dimesjon til livet han ikke kan være foruten. Foto: ROLF M AAGAARD

Trond Ali Lindstad er også tidligere AKP m-l'er. Da han var i midtøsten som frivillig lege, fant han imidlertid ut at den ateistiske holdningen ikke holdt. Foto: BIRGITTE AASEN

Les mer om

  1. Litteratur