Aftenposten kutter søndagsavisen på papir. I stedet kommer ny satsing

Fra nyttår går søndagsutgaven inn. Isteden utvider avisen lørdagsutgaven.

– Vår mulighet til å levere avis på papir også i fremtiden avhenger av at vi gjør noen grep nå, påpeker Trine Eilertsen.

Aftenposten er Norges største papiravis og har siden 2016 vært den eneste abonnementsavisen med søndagsutgave. Men nå får ikke avisen lenger papirutgaven til å gå rundt på hviledagen.

Ved nyttår blir den erstattet av en ren e-avis. Dermed vil leserne fortsatt få et redigert produkt én gang i døgnet. Men om de vil bla i det, må også det skje digitalt.

Sjefredaktør Trine Eilertsen forteller at en veldig rask kostnadsøkning ligger bak det drastiske tiltaket. Det siste året har papirprisen økt med hele 75 prosent. I tillegg er distribusjonen på søndag ekstra kostbar, fordi avisen er den eneste som skal ut denne dagen. Også på andre områder har utgiftene økt.

– Prisene på både papir, energi og distribusjon har gått kraftig opp i løpet av den siste tiden. Vår mulighet til å levere avis på papir også i fremtiden avhenger av at vi gjør noen grep nå, påpeker Eilertsen.

Lørdagsavisen blir oppgradert

Redaktøren sier valget sto mellom å kutte den dyreste avisdagen helt ut, eller å ta litt av papirutgiftene gjennom hele uken.

– Da måtte vi ha kuttet i sidetall og innhold for å spare penger, og det ville vi ikke, sier hun.

Fra nyttår er det slutt for søndagsutgaven – på papir.

Dermed kuttes det ikke i innholdet. Noen av ressursene som spares på søndag, overføres til en styrket lørdagsutgave. I tillegg har styret i avisen bevilget friske midler til mer innhold på lørdager. Featureredaktør Lillian Vambheim har ansvaret for den satsingen sammen med avisredaktør Audun Solberg.

– Vi vet at en stor del av A-magasinet leses på søndag eller enda senere. Målet vårt for den nye lørdagssatsingen er at også den utgaven skal leve lenger, og gjerne inn i søndagen, sier Vambheim.

Vambheim påpeker at søndag er en dag for avkobling. Derfor skal lørdagsutgaven utvides med et ekstra legg med avkobling som tema. Denne ryggen vil få redaksjonelt innhold, en utvidet kryssord-pakke (som flyttes fra søndag) og quiz.

– Lørdagsavisen får tre deler med hver sin profil: Oppdatering, inspirasjon og avkobling. Vi ser at leserne liker at vi legger vekt på kultur og inspirasjon på lørdager. Derfor styrker og utvider vi også dette feltet i forhold til dagens Lørdag, sier Vambheim.

De nye delene har ennå ikke fått noe navn.

Vemodig omlegging

Til tross for nye satsinger er det liten tvil om at omleggingen vil bli vemodig for mange lesere. Sjefredaktør Trine Eilertsen er en av dem.

– Søndagsfrokosten blir ikke den samme når du ikke får den rykende ferske avisen på frokostbordet, hverken for meg eller andre abonnenter. Når jeg likevel gjør dette, er det fordi jeg vet at det er riktig å beskytte og styrke innholdet vi skaper. Og husk at det bare er papirdistribusjonen vi må ofre. Mange er jo allerede vant til å lese e-avisen på andre røde dager. Vi skal beholde innholdet digitalt, påpeker hun.

– Men papir er vel også en viktig inntektskilde fortsatt, og digitale inntekter har tradisjonelt vært lavere enn for papir. Betyr dette begynnelsen på slutten for Aftenposten som helhet?

– Nei, det gjør det ikke. Kostnadene knyttet til papir dekkes jo av inntekter knyttet til papir. Vi har nå kommet så langt i den digitale overgangen at vi kan klare oss, selv om vi må nedlegge papiret også resten av uken. Samtidig har vi mange lesere som er begeistret for Aftenposten på papir. De er lojale som få andre. Derfor ønsker vi å fortsette med papirutgivelser så lenge som mulig, sier Eilertsen.

– Så lenge som mulig, sier du. Så det er altså tidsbegrenset hvor lenge papirutgaven i resten av uken kommer ut?

– For fem år siden var det flere som spådde at vi i 2022 eller 2023 ikke kom til å ha en papiravis i det hele tatt. Men vi har sett at vi har muligheten til å beholde papir mye lenger enn antatt. Årsaken er blant annet at vi neste år ferdigstiller et nytt trykkeri i Vestby, sier hun.

Det nye trykkeriet vil gi avisen vesentlig lavere trykkeutgifter.

– Vi tror nå at vi skal ha seksdagers papirutgivelse ganske lenge. Noe dramatisk, som vi ikke ser nå, må skje før vi kutter flere dager, sier hun.