Stadig flere får diagnosen ADHD. Utviklingen splitter fagmiljøet.

Overlege Trond Velken mener at ADHD-diagnosen er for upresis. For Cecilie Graham-Olsen har den vært avgjørende.

Cecilie Graham-Olsen ble diagnostisert med ADHD i voksen alder. Det ga svar på spørsmål hun hadde hatt hele livet.

De siste årene har stadig flere henvendt seg til spesialhelsetjenesten med ønske om å utredes for ADHD. Samtidig har fokuset på ADHD hos jenter og kvinner økt.

Fra 2018 til november 2022 har antall kvinner mellom ti og 40 år som har fått diagnosen ADHD, økt med nesten 80 prosent. Det viser nasjonale tall NRK har fått fra Helse Midt-Norge.

Les hele saken med abonnement