Kultur

- Bør gå for afghansk rett

Bokhandler Rais' familie vil at saken mot Åsne Seierstad skal gå for afghansk rett.

  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

Bokhandlerens kone Suria Rais tok i 2008 ut stevning mot Åsne Seierstad og forlaget Cappelen Damm, hvor hun krevde erstatning for den «globale skaden» boken har ført til. Det hevdes at Rais-familien er drevet i landflyktighet som følge av Seierstads bok. Rais krevde at erstatningen skulle skje etter afghansk rett.

Forfatter Seierstad og hennes advokat, Thomas Horn, står fast på at saken skal gå i norsk rett. Etter at Rais har gått på nederlag i tingretten og lagmannsretten, er turen kommet til Høyesterett. Forfatter Seierstad var på plass da rettssaken startet opp i formiddag.

– Hvordan føles det å ta opp konflikten igjen?

Greit

– Det føles greit. Jeg har jo visst om denne rettssaken i lang tid, sier Åsne Seierstad, i det bokhandler Shah Muhammad Rais og hans kone kommer inn i rettslokalet.

Bokhandleren har akkurat kommet fra Afghanistan for å overvære rettssaken, som han tar med fatning.

– Dette er jo ikke første gang jeg møter Seierstad i en rettssal, så det føles normalt, sier bokhandleren, som er glad for å være hos kone og barn i Norge.

Det sentrale spørsmålet i rettssaken er hvorvidt afghansk rett følger like strenger prinsipper for ytringsfrihet som den norske. Nei, mener Seierstad og hennes advokat. Ja, mener Rais advokat, Per Danielsen.

Spredt

– Saken bør gå for afghansk rett fordi virkningene er størst i Afghanistan. Der har boken blitt lest, noe som har ført til at familien nå er spredt i hele verden. Forfatteren måtte jo forstå at boken ville bli lest i Afghanistan, sa Danielsen i sin prosedyre, og sammenlignet med britisk venstrekjøring.

– Hvis en nordmann kommer over i feil fil i England og kjører ned en mann, og den påkjørte deretter saksøker nordmannen i Norge. Så kan ikke nordmannen kreve at norske høyreregler skal ligge til grunn fordi han er norsk og blir saksøkt i Norge, sier han.

Seierstad, på sin side, er ikke i tvil om at saken må gå i et norsk rettssystem.

– Dette er en norsk bok gitt ut på et norsk forlag, som ikke er gitt ut i Afghanistan. Det finnes en piratutgave i omløp, men det kan ikke vi ta ansvaret for, sier hun.

Dokumentasjon

– Når du jobbet med boken, trodde du noen gang at dette kunne bli et spørsmål?

– Nei, dette har jeg ikke tenkt på tidligere, sier Seierstad, som savner dokumentasjon på truslene mot familien.

– Vi har til gode å se noe dokumentasjon på at familien har blitt utsatt for trusler. Har dere i media noen dokumentasjon på det?

– Spørsmålet er om man skal følge afghansk standard for ytringsfrihet, sier Seierstads advokat Thomas Horn til Aftenposten.

Han konstaterer at ytringsfriheten står vesentlig svakere i Afghanistan. I artikkel 3 i afghansk lov heter det at ingen lov skal være i strid med islamske prinsipper. For å illustrere tilstanden i Afghanistan, trekker Horn frem dødsdommen i 2008 mot journalisten Sayed Pervez Kambaksh, som ble dømt for å kritisert kvinners stilling i Afghanistan.

Prinsipper

– Dødsdommen ble omgjort til 20 års fengsel, men dommen viser likevel at menneskerettighetene ikke står særlig sterkt når saker kommer i strid med religiøse prinsipper, sier han.

Hvis saken går for en afghansk rett, har Rais mulighet for å kreve hele beløpet Seierstad har tjent på Bokhandleren i Kabul.Ifølge advokat Danielsen kan det dreie seg om et beløp på inntil 25 millioner kroner.

–Er det på grunn av pengene dere vil ha saken opp for afghansk rett?

–Nei, det er først og fremst av prinsipielle grunner, sier advokat Danielsen til Aftenposten.

Bokhandleren i Kabul kom ut på Cappelen i 2002, og er siden blitt oversatt til 38 språk og oversteget et opplag på to millioner, opplyser den danske agenten Anneli Høier.

–Jeg synes det høres helt utenfor det som er sannsynlig når motparten i rettssaken i Norge hevder at Åsne har tjent 25 millioner på boken. Det er i alle fall ikke slike summer vi har håndtert, sier Høier.

Rettssaken fortsetter i morgen formiddag med Thomas Horns prosedyre.