Kultur

Dette forventes av ny kulturmelding: – Norsk kulturliv må komme ut av Oslo-tåken

Kulturminister Trine Skei Grande (V), skal fredag legge frem kulturmeldingen. Her er hun flankert av direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalgalleriet og direktør Andre Støylen i sparebankstiftelsen DNB under en presseseanse på Nasjonalgalleriet tidligere i måneden.

Trine Skei Grande (V) er klar for sin viktigste dag som kulturminister når hun fredag legger frem Norges første kulturmelding på 15 år. Forventningene spriker.

  • og NTB

Den nye stortingsmeldingen skal stake ut retningen for norsk kulturpolitikk de neste årene. Naturlig nok er det mange motstridende interesser som håper å bli nevnt i det viktige styringsdokumentet på i underkant av hundre sider.

NTB har snakket med noen av aktørene på det norske kunstfeltet om hvilke ønsker de har til kulturministeren.

  • Bakgrunn: Trine Skei Grande (V) om ny kulturmelding: – Jeg forventer masse kjeft

– Enormt klasseskille

– Jeg forventer at meldingen sier noe om det enorme klasseskillet i kulturpolitikken, hvor det er Oslo mot resten av landet. Det er enorm forskjell på hva hovedstaden og resten av landet får. Jeg forventer ikke konkrete løsninger i denne meldingen, men en overordnet og tydelig retning. Norsk kulturliv må komme ut av Oslo-tåken, sier direktør Petter Snare ved KODE.

Petter Snare er dirrktør ved KODE i Bergen.

Han påpeker at Kode i Bergen får 5 prosent av midlene som Nasjonalmuseet får, selv om det er landets nest største museum.

– I tillegg er det viktig at kunsten skal være fri og ikke instrumentell. Det må være slik at staten ikke legger føringer på hvordan pengene brukes. Det er kulturlivet mer enn bra nok i stand til å finne ut av selv, sier Snare.

Forleggerforeningen: – Intet ønske om revolusjon

– Jeg er først og fremst spent, fordi jeg synes det kulturministeren har sagt om meldingen så langt, er veldig lovende. Særlig spennende er det at hun snakker om hva kultur betyr for ytringsfriheten og dannelsen i samfunnet, sier administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen.

Han håper at meldingen skal understreke viktigheten av å videreføre virkemidlene som allerede brukes for å fremme kulturen.

– Innen vårt eget felt har særlig innkjøpsordningen, momsfritak og fastprissystemet vært sentrale elementer. Vi trenger hele tiden å forbedre og videreutvikle de ordningene vi har. Men jeg har intet ønske om noen revolusjon.

– Forventer praktisk politikk

– Jeg har forventninger om kulturmeldingen sier noe substansielt. Det må være noe materielt innhold der. Jeg er enig i at det er viktig å løfte blikket og ha et ideologisk og politisk overblikk om kulturens plass i det norske samfunn, men det må jo gjenspeiles i praktisk politikk og tydelige prioriteringer. Da tenker jeg både på endringer i lovverk og tydelige satsinger, gjerne utredninger som er viktige i kulturlivet, sier leder Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon.

Han forventer også at det sies noe om hvor det skal satses penger i tiden fremover.

– Jeg ønsker en økning og styrking av kunstnerstipendene. Ytringskultur er viktig, men det må samtidig satses på dem som faktisk skaper og utøver kunsten.

– Kulturministeren har vært tydelig på forhånd om at det blir få detaljer i meldingen, og at den blir mer prinsipiell og overordnet. Det er greit nok, så lenge den understreker statens ansvar og fastslår at virkemidlene skal være sterke og gode, sier direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening

Les mer om

  1. Kulturpolitikk
  2. Kultur
  3. kulturnyheter
  4. Trine Skei Grande