– Øystein Stene tar sitater ut av kontekst

Skuespillerforbundet og initiativtagerne bak #stilleforopptak svarer på kritikken.

Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund, initiativtaker for #stilleforopptak, Julie Støp Husby, og sjef ved Nationaltheateret, Hanne Tømta, svarer på Øystein Stenes kritikk.
  • Thea Storøy Elnan
    Thea Storøy Elnan
    Journalist

I et essay skriver skuespiller og filmregissør Øystein Stene blant annet at Norsk Skuespillerforbund skal ha behandlet ubekreftede historier om seksuell trakassering som varsler.

Stene mener forbundet «tok på seg rollen som både etterforskningsorgan og påtalemyndighet».

– Det er ikke riktig at Norsk Skuespillerforbund «ringte den ene teaterinstitusjonen etter den andre». Vi har ett mandat, og det er å ivareta våre medlemmers interesser. I de tilfellene et medlem har ønsket å varsle sin arbeidsgiver om en trakasseringssak, har vi bistått med dette, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Han sier forbundet har kontaktet arbeidsgivere noen få ganger med bekymringsmeldinger.

– Vi har også blitt varslet om saker som er av en slik alvorlighetsgrad at vi har satt varsleren i kontakt en ekstern advokat som har vurdert politianmeldelse, sier han.

Knut Alfsen er forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Ikke opprettet på forbundets initiativ

Alfsen er uenig i påstanden om at det «syntes irrelevant» at Skuespillerforbundet også skulle være fagforeningen for dem som ble beskyldt for trakassering.

– I de tilfeller hvor begge parter har vært medlemmer hos oss, har vi henvist begge til ekstern juridisk hjelp og betalt første rådgivingssesjon nettopp fordi vi ikke kan velge side når to av våre medlemmer står i en konflikt med hverandre. Vi har hele tiden presisert at vår rolle hverken er å være etterforskningsorgan, påtalemyndighet eller dømmende organ, sier han.

Han understreker at Facebook-gruppen #stilleforopptak ikke ble opprettet på initiativ fra- eller i samarbeid med Norsk Skuespillerforbund.

– Tar sitater ut av kontekst

Stene kritiserer også den lukkede Facebook-gruppen der 600 kvinnelige skuespillere delte historier i forkant av oppropet. Han påstår blant annet at historiene som kom frem der ble svakt anonymisert.

Skuespiller Julie Støp Husby, en av administratorene for gruppen, er uenig i påstanden.

– Det har aldri vært nevnt navn, arbeidssteder eller prosjekter i gruppen. Vi har hatt to tilfeller der anonymiseringen ble for dårlig, hvorav det ene ble ryddet opp i nesten umiddelbart og det andre ble tatt tak i da vi oppdaget feilen, sier hun.

Hun påpeker at det Stene omtaler som «gruppen» i praksis er 609 ulike individer.

– De tre sitatene fra Facebook-gruppen Stene referer til, er altså tre individers meninger. De er heller ikke representative for diskursen i gruppen, og vi kjenner oss svært dårlig igjen i hans beskrivelse av forumet, sier Husby.

Julie Støp Husby er skuespiller. Hun er også en av initiativtagerne til #stilleforopptak og var en av flere administratorer for den lukkede Facebook-gruppen som samlet underskrifter og historier til oppropet.

Hun mener Stene har tatt sitatene ut av kontekst.

– Sitatet «problemet er så utbredt at det blir ragnarok når man begynner å nøste i dette» for eksempel, sikter til problemer med seksuell trakassering på én spesifikk utdanningsinstitusjon. Ikke som Stene bruker det, som en beskrivelse av et overgripende, strukturelt problem, sier Husby.

Hanne Tømta er teatersjef ved Nationaltheatret.

Teatersjefen: – Feil å påstå at menn ikke var inkludert

Stene er også kritisk til at en forestilling som ble satt opp på Nationaltheatret, der 200 kvinnelige skuespillere sto på scenen og leste opp historier om seksuell trakassering. Stene skriver at arrangementet ikke hadde med seg en eneste mann.

Hanne Tømta, teatersjef ved Nationaltheatret, mener det er feil å påstå at menn ikke var inkludert i markeringen.

«Nils Golberg Mulviks appell på vegne av teaterets mannlige skuespillere viste at problemet og løsningene knyttet til seksuell trakassering på arbeidsplassen er noe som angår oss alle – uansett kjønn», skriver hun i en e-post via teaterets informasjonssjef.

I tillegg inkluderte arrangementet appeller fra ulike kunstnere, Nationaltheatrets styreleder, arbeidsministeren, samt flere andre kunstneriske innslag, opplyser hun.