Arkitekter kritiserer høyhusprosjekter i Oslo: – Hvor er menneskeligheten her?

– Høyhusene i Oslo tar plass og må gi noe tilbake, sier arkitekter som mener politikere og utbyggere viser manglende samfunnsansvar.

– Orklas nye hovedkvarter på Skøyen viser alvorlig brist på vilje og evne til å ta samfunnsansvar både hos byggherre og politikere, mener sivilarkitekt, professor Magne Magler Wiggen og landskapsarkitekt Ragnhild Momrak. Orkla-ledelsen svarer at de er stolte over nybygget.
  • Edel Bakkemoen

– Byen må utvikles i en menneskelig skala. Politikerne som styrer og legger rammene, burde ha mye høyere ambisjoner og få store utbyggere til å sørge for kvalitet i fellesrommene, sier landskapsarkitekt Ragnhild Momrak og sivilarkitekt og professor Magne Magler Wiggen.

Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo har på Aftenpostens forespørsel gjort en analyse som viser at det bygges stadig flere bygninger over 10 etasjer i byen.

Les hele saken med abonnement