Kultur

Ekstremt leselig

HENRY NOTAKER, JOHS TOTLANDSamfunnsfagGyldendalBest som tekst, klar og enkel. Noe tynnere som faguttrykk.

 • Per Haddal
  journalist

Vår vurdering:

3 av 6

Karakter: 3

Henry Notakers lange erfaring som medieformidler gjelder ikke bare historie, politikk, gastronomi og religiøse spørsmål, på trykk, i radio og fjernsyn. Han har også skrevet en lang rekke lærebøker. Det er ikke sikkert at hans innsats denne gang er den beste i rekken.Sammen med Johs Totland har Notaker begått en bok som er nesten ekstremt leselig. Det vil si at setningene er korte, klare, uten danderinger. Med ett blikk skjønner vi hva de inneholder. På dette feltet er denne boken suverent best i bunken.En nesten røvergløgg nysgjerrighet inngår allianse med solide kunnskaper. Det ender med et vidt overblikk.Men vi ser jo at samfunnsfag ikke har vært første spesiale. Det er tankegang herfra som mangler mest. Humanisten taler. Notaker tar med seg fordypende stoff fra kunst og kultur, bedre enn de andre. Og han vet mest om kristendom og de øvrige religionene. Ellers er boken mye opptatt av strukturer, men slik at den blir lettfattelig. Billedbruken er bra, den virker ikke pliktskyldig. Johs Totland har tatt for seg forbrukerrettigheter, økonomi og regnskap. Innsiktsfullt og innsiktsgivende.Hvert kapittel innledes med hva læreplanen krever av elevene. Greit nok, men ikke altfor fristende som inngang.

Les også

 1. Best i klassen

 2. Likt og ulikt

 3. Skaper orden i kaos

 4. Tilløpet best

 5. Kommer skjevt ut

 6. Subtil estetikk

 7. Jordnært

 8. Holder ikke mål

Les mer om

 1. Litteratur