«Det er ikke for sent å snu»

Arkitekt Hege Maria Eriksson gir ikke opp kampen for å bevare Y-blokken i regjeringskvartalet.

Kopiavafp000806226-YZQaD9LM3P.jpg

- Det bygges ikke lenger kontorbygg med så god kvalitet.

Fagsjefen ved Norsk Design— og Arkitektursenter synes det er et fantastisk bygg som hører til i bybildet og Regjeringskvartalet.

- Dere ber regjeringer snu og la Y-blokken bli stående. Er det ikke både naivt og altfor sent å komme med dette nå?

- Nei, det er ikke for sent å snu. Vi foreslår at Regjeringen og Statsbygg åpner for en bredere undersøkelse i parallelloppdraget som nå skal gjennomføres, og at arkitekt-teamene som skal undersøke mulighetene, også vurderer alternativer hvor Y-blokken er med. Vi kommer med innspillet nå, før dette viktige arbeidet i gangsattes, sier Hege Maria Eriksson. - Dette er et verdivalg og handler om hvordan vi skal leve med og bygge på historie og kulturarv når vi utvikler byen.

- Regjeringen sier den ønsker en åpen og demokratisk prosess. Da må folk også få se hvordan det vil bli med 200.000 kvadratmeter kontorbygg. Vi må få opp tegninger så byens befolkning får se alternativene.

— Arealutnyttelse er det viktigste argumentet for riving av Y-blokken, men hva får vi egentlig i stedet for? Utfordringen blir å skape nye kvaliteter med den massive tettheten som det nå legges opp til. Så langt er beslutningsgrunnlaget for dårlig faglig fundert, og det vil komme flere debatter.

- Er det Statsbygg som har gjort for dårlig jobb?

- Nei, Statsbygg gjør som de blir bedt om. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som bestemmer og bestiller, og de har valgt å ta beslutninger uten å se på mulighetsrom og konkret problemløsning. Og Riksantikvaren har vist seg svak og ettergivende i denne prosessen.

-  Erling Viksjøs regjeringsbygninger var nyskapende i sin tid, med industrihåndverk og materialbruk av ypperste klasse. De tåler tidens tann. Dessverre bygges ikke bygninger av denne kvaliteten lenger.

- Hvilken betydning har det kunstneriske utsmykningsarbeidet av Pablo Picasso og Carl Nesjar?

- Det har selvfølgelig stor betydning at vi har en slik kunstskatt midt i byen. Disse kunstnerne var opptatt av hvordan kunsten var integrert i arkitekturen. Internasjonalt vekker det oppsikt at vi som kulturnasjon ikke klarer å ta vare på dette. Jeg synes det er påfallende mange tause politikere i denne saken.

- Hvordan ser du for deg det nye byrommet?

- Et godt utgangspunkt er plassene mellom og rundt Høyblokken og Y-blokken. Og kan man ikke flytte trafikken, må man bygge rom rundt den. Så må man se på omkringliggende arealer, og man må blåse liv i området og skape trygghet ved å sørge for at folk har noe å gjøre der - ikke bare i departementenes kontortid. Og så kommer trivselsfaktorene: Åpne funksjoner på gateplan, grønt, steder å være, sol som går ned ...

Les også: