Kultur

TV-strømming kan bli NRK-lisensens død

Konsulentselskap spår sviktende folkestøtte for finansiering av NRK via lisens når strømming overtar stadig mer av TV-konsumet.

Slik ser mange av dagens unge TV-tittere ut. Disse to brødrene har forlatt det tradisjonelle TV-apparatet og velger heller å se på tegnefilm via nettbrett. Men NRK viser til at 98 prosent av TV-innholdskonsumet via statskanalens plattformer fortsatt skjer via lineær TV blant dem over 12 år. Jan Haas / NTB scanpix

 • Jan Gunnar Furuly

Kulturminister Thorhild Widvey fikk onsdag overlevert en konsulentrapport fra selskapet Menon, som har sett på alternative finansieringsmodeller for NRK.

En egen plattformnøytral husholdningsavgift, betaling via skatteseddelen og en såkalt koppskatt er utredet som alternativer til å finansiere NRK. Koppskatten er en personbasert skatt som er lik for alle landets borgere.

Aftenposten omtalte i forrige uke noen av konklusjonene i rapporten. Blant annet kom det frem at NRK kan spare ca. 100 millioner kroner i året på å sløyfe lisensen til fordel for innkreving av penger via en egen NRK-skatt basert på det norske folks og bedriftenes inntekter.

I den ferske rapporten blir husholdningsavgift, lik den ordningen Tyskland gikk over til i 2013, trukket frem som det fremste alternativet til dagens lisensordning. Istedenfor å kreve lisens fra tyskere som eier TV-apparater, innførte landet en flat avgift på 152 norske kroner per husstand per måned.

Komplisert med skatt

Konsulentene i Menon fastslår at koppskatt og finansiering via skatteseddelen, slik ordningen har vært i Finland siden i fjor, vil være komplisert og vanskelig å gjennomføre i Norge. Verst karakter gir de til å betale NRK via statsbudsjettet og en personlig NRK-skatt basert på inntekt.

"Teoretisk mulig, men i praksis ikke gjennomførbart i Norge", heter det fra konsulentene som mener særlig skattefinansiering vil føre til for tett kobling mellom stat, politikere og NRK, og dermed undergrave statskanalens uavhengighet.

TV-titting stuper blant yngre

Det blir slått fast at husholdningsavgift er den mest plattformnøytrale av de to alternativene, og det spås at oppslutningen i det norske folk rundt NRK-lisensen i fremtiden avhenger veldig av hva som skjer med hvordan befolkningen ser på TV.

"Utviklingen har akselerert kraftig de siste par årene med nye tjenester som Netflix og NRKs programtilbud på nett. Fortsetter denne utviklingen med samme eksponentielle vekst vil dagens relativt lave andel strømming av den totale TV-seingen kunne utfordre oppfatningen om at en fjernsynsmottager er riktig avgiftsobjekt (eller at lisensen skal være knyttet til en bestemt teknologisk plattform). Dette vil i sin tur kunne rokke ved lisensmodellens legitimitet på noe sikt", går det frem av rapporten.

NRK: — Lineær-TV er viktigst

Det er særlig i de yngre aldersgruppene andelen av strømming er høy, men ifølge NRKs analysesjef Kristian Tolonen er hele 98 prosent av TV-konsumet på kanalens plattformer blant dem over 12 år fortsatt basert på lineær TV.

— I aldersgruppen 20 til 29 år, som er de som ser mest nett-TV, er fordelingen 85 prosent lineær-TV, mens 6 prosent av tittingen skjer på opptak av TV og 9 prosent via strømming i oktober 2014, opplyser Tolonen.

Han har ingen tall som indikerer at strømming vil overta for vanlig TV-seing i løpet av de nærmeste årene.

— Det snakkes nok mer om strømming enn det faktisk har økt. Samtidig skal vi huske at da Netflix kom i oktober 2012, så vi en tredobling av strømming på et år. Men det siste året har det skjedd svært lite, legger han til.

Nekter å betale BBC-lisens

I Storbritannia har statskanalen BBC allerede avdekket at strømmetrenden har fått konsekvenser for deres lisensmodell: En publikumsundersøkelse fra 2013 viste at over 400.000 oppgir at de ikke lenger betaler lisens fordi de bare strømmer innhold fra BBC gjennom bruk av deres nettbaserte iPlayer.

Og ifølge Ericssons ferske, årlige ConsumerLab TV & Media Report, som er basert på intervjuer med 23.000 personer i 23 land, er bruken av strømming nå i ferd med å bli like stort i omfang som lineær TV-titting. Ifølge undersøkelsen svarte 77 prosent at de ser på TV mer enn en gang per uke, mens 75 prosent oppgir det samme for innhold fra strømmekanaler som for eksempel YouTube, Vimeo og Netflix.

NRK-melding til våren

Kulturminister Thorhild Widvey (H) vil ikke trekke noen konklusjoner rundt innholdet i rapporten, og gjør det klart at den sammen med flere andre utredninger om NRKs posisjon vil danne grunnlag for en egen stortingsmelding om statskanalens fremtid før neste sommer.

- Noen av funnene i rapporten er at dagens lisensordning ikke er plattformnøytral, sammenlignet med en husholdningsavgift. Er dette noe du er opptatt av?

— Vi ser på alle muligheter, og, ja, det har vært sentralt for oss å se på ordninger som tar hensyn til at folk etter hvert ser på TV på andre plattformer enn den tradisjonelle, svarer Widvey.

- Lisensen vil stå sterkt

Medieviter Helle Sjøvaag ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, tviler på at Menon-konsulentene har rett når de hevder husholdningsavgift er mer plattformnøytralt enn NRK-lisens. Hun er heller ikke bekymret for dalende oppslutning rundt lisensbetalingen.

— Liensens legitimitet er ikke så sterkt knyttet til plattform. Derimot er den kulturelle tilknytningen til allmennkringkasteren viktig. Det gjør at lisensmodellen vil stå sterkt i Norge i lang tid fremover, sier hun.

Les også:

 1. Les også

  Lisensordningen er moden for dynga

Les mer om

 1. Allmennkringkaster
 2. NRK
 3. TV-lisens

Relevante artikler

 1. KULTUR

  Trine Skei Grande om forslag til ny NRK-avgift: Ekstremt gammeldags og veldig usosialt

 2. KULTUR

  Regjeringen foreslår å finansiere NRK over skatteseddelen

 3. KULTUR

  Eksperter foreslår å kreve NRK-lisens fra alle husstander

 4. KULTUR

  Konkurrentene ser med bekymring på ny NRK-rapport

 5. KULTUR

  Senterpartiet vil utfordre utenlandske medieaktører

 6. DEBATT

  Skal NRK beskyttes, mens skole, helse og trygd skal kunne kuttes? | Jan Arild Snoen