Nytt forslag til 22. juli-minnesmerket bevarer også Picasso

Selv om Y-blokken blir revet, kan Picassos «Fiskerne» bli stående på stedet hvil som en minnetavle for 22-juli-ofrene i Regjeringskvartalet.

Slik mener sivilarkitekt Bernt Johan Scheffler at restene av Y-blokken kan bli den dagen bygget rives.

Den nå pensjonerte sivilarkitekten Bernt Johan Scheffler kommer med forslaget. I en årrekke har han jobbet med kulturminnevern som antikvar og seniorarkitekt i Forsvarsbygg. I et brev til Statsbygg og Riksantikvaren kommer han nå med et forslag til hvordan striden rundt det nasjonale minnesmerket etter 22. juli i Regjeringskvartalet kan løses.

– Ideen er at Picasso-verket «Fiskerne» ikke flyttes selv om Y-blokken skulle bli revet, men forblir på nøyaktig samme sted som i dag, i samme høyde og retning, sier Scheffler.

Les hele saken med abonnement