66 utgivelser er anmeldt: Her er årets beste – og verste – julehefter

Rekordene står for fall: I år anmelder vi 66 julehefter og –bøker. Tre av dem får toppkarakter, og to laveste karakter.

  • Harald Fossberg

Noen av dem kan neppe klassifiseres som julehefter, siden det er fint lite jul mellom permene. Men siden de tross alt står i samme hyller som de andre, tar vi dem med.

I år er det flere utgivelser som kommer inn under paraplyen «tradisjonelle julehefter»: Det vil si at de bygger på gamle dagers julehefter fra slutten av 1800-tallet. Disse besto ofte av noveller, viser og illustrasjon fra kjente, samtidige forfattere og kunstnere.

Les hele saken med abonnement