Insentivordningen for film og serier økes til 100 millioner kroner

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å øke potten i insentivordningen for film- og serieproduksjoner fra 68,6 millioner til 100 millioner kroner.

Tom Cruise og resten av teamet bak «MIssion: Impossible 8» ble tildelt hele potten på over 68 millioner kroner i 2020, for å legge innspillingen til Norge. Nå økes potten til 100 millioner kroner.

Norsk filminstitutt vil lyse ut midlene i en ny søknadsrunde i 2021, opplyser Kulturdepartementet. I fjor ble hele potten gitt til storfilmen «MIssion: Impossible 8» med Tom Cruise i hovedrollen.

Ordningen refunderer 25 prosent av dokumenterte og godkjente kostnader i Norge. Produksjonen må legge igjen minst fire ganger så mye penger som tilskuddet i Norge.

Insentivordningen ble etablert for fem år siden for å få internasjonale film- og serieproduksjoner til Norge.