Kultur

«Hitler er et stort åndsmenneske»

Ifølge Josef Goebbels fikk Knut Hamsun tårer i øynene av å møte nazistenes propagandaminister. Adolf Hitler uttalte at hans og forfatterens liv «i visse henseende er så like». I hittil ukjente brev skrev Marie, Hamsuns kone, at jødene er «djevelskapet som står bak all krig.»

Her ser du Knut Hamsun på trappen til Adolf Hitlers residens. Etter møtet, hvor han ble motsagt, ba naziføreren om at alle bilder fra forfatterbesøkets skulle brennes. Trolig er dette det eneste motivet som fortsatt eksisterer - og det eneste fargebildet av Hamsun. Bak kamera sto Hitlers offisielle fotograf. Foto: Walter Frentz/Ullstein Bild Berlin

  • Sturle Scholz Nærø

Nazistenes øverste leder karakteriserte hun som «et stort åndsmenneske».

Opplysningene fremkommer i en ny bok av Tore Rem, kalt Knut Hamsun: Reisen til Hitler : Den nordnorske forfatteren besøkte naziføreren i hans hjem i Bayern, sommeren 1943.

— Måtte snu seg bort

Bak utgivelsen ligger omfattende granskning av upublisert

Stadig omstridt: En av Norges største forfattere gjennom tidene. Foto: NTB Scanpix

arkivmateriale, erindringslitteratur og aviser, både i Tyskland, Norge og andre land. Blant kildene er dagbøkene til Josef Goebbels.

Knut Hamsunmøtte nazistenes propagandaminister i det private palasset i Berlin, 18. mai 1943. Dagen etter noterte Goebbels i dagboken:

- Da Hamsun så meg for første gang, fikk han tårer i øynene, og han måtte snu seg bort for å skjule at han var beveget. Jeg ser for meg en 84-årig gigant med et praktfullt hode.

Adolf Hitlers nære medarbeider karakteriserte samtalen med den norske Nobelpris-vinneren i litteratur som «en av de mest verdifulle begivenheter i livet».

I Hitlers privatfly

Etter besøket hjemme hos Hitler ble Nobelpris-vinneren i litteratur på Fornebu flyplass tatt i mot av Josef Terboven og andre naziledere. Foto: Aage Kihle/NTB Scanpix

Sommeren 1943 var Hamsun tilbake i Tyskland. 26. juni fikk han en 45 minutter lang audiens hjemme hos Hitler, i hovedkvarteret Berghof. Datidens mest berømte forfatter reiste via en nazistisk pressekongress i Wien. Der ble Hamsuns ansett som en sensasjon. 84-åringen ankom Berghof i Hitlers privatfly.

Tore Rem har gransket flere øyevitneskildringer fra møtet. Referatene viser at Nazi-Tysklands øverste leder uttalte følgende til forfatteren fra Hamarøy:

- Jeg føler meg, om ikke fullt, så likevel sterkt knyttet til Dem, fordi våre liv i visse henseende er så like.

Overfor Aftenposten forklarerforfatteren:

— Setningen trigget meg til å lage en hel bok: Hva skjer når den store dikter speiler den store diktator? Utsagnet setter det litterære og det politiske i spill samtidig. Boken er ikke en vanlig krigshistorisk fortelling: Dette er den første gjennomgangen av hele Knut Hamsuns reise til Adolf Hitler, på det ytre og indre plan. Blant annet prøver jeg å svare på: Hvor i livet var Hamsun? Hvorfor endte han opp i diktatorens hjem? Hvilken rolle spilte nordmannen i, og for, Det tredje riket?

- Rent konkret: Hvorfor sammenlignet naziføreren seg med ham?

— Blant annet refererte nok Hitler til at de var selvlærte, selvhjulpne menn. Begge kom seg til topps så å si fra ingenting, uten utdannelse. I ungdommen hadde Hitler kunstneriske ambisjoner, og han så seg fremdeles som kunstner. Til bildet hører også det faktum at Knut Hamsun var en superstjerne i Tyskland, særlig blant nazistene.

- En superstjerne?

Den nye Goethe

— Ja, posisjonen hans var helt enorm. Tyskerne omtalte ham som den nye Goethe. At Hamsun forsvarte Det tredje riket med så stor entusiasme, ble tillagt kolossal betydning. Lederen for Hitler-Jugend, Baldur von Schirach, utropte

Hamsun-forsker og professor: Forfatter Tore Rem.

Markens grøde til "et tros— og bekjennelsesskrift for den tyske ungdom". Hamsun selv sa til Fritt Folk, nazistenes norske hovedorgan, at "vi er alle germanere". Dette ble en sentral del av hans virkelighetsforståelse. Direkte forstemmende er det at forfatterskapet i så stor grad ble brukt som nazistisk energikilde.

- På hvilken måte?

— I dagbøkene til Goebbels er ingen annen forfatter nevnt oftere. «Gudbenådet». «Genial kjenner av menneskesjelen». «Den største»: Hamsuns bøker er til «stor glede», de «oppkvikker». «Her kan man lære å fortelle», skriver Goebbels. Den verste demagog man kjenner i verdenshistorien, hadde altså datidens mest berømte nordmann som et forbilde. Forholdet mellom Hamsun og nazismen er aldri før lagt frem i sin fulle bredde, ikke på denne måten, sier Tore Rem.

- Sjokkerende

Boken, som kommer i salg på mandag, utdyper også bildet av forfatterens privatliv. Hamsun ble besatt av sitt eget etternavn, og ønsket å få broren fradømt retten til å bruke det. Rem fremholder:

— Menneskelig sett er flere av de nye opplysningene sjokkerende. Etter hvert stivnet Hamsun; han ble venneløs. Samtidig var han preget av stor oppdrift og sårbarhet, av indre spenninger og splittelse. Historien om ham er vanskelig og sammensatt. Men vi bør nærme oss den åpent nå. Romanene blir ikke mindre interessante og givende av den grunn, tvert imot. Hamsun selv ønsket dokumentasjonen fremlagt: Han uttrykte at han ville ansvarliggjøres.

- Utdragene av hustruens korrespondanse med venninner er særlig rystende?

— Det er nesten rart at dette materialet ikke er oppdaget tidligere. Hundrevis av slike brev har jeg gjennomgått. Å oppdage hvem hun i Tyskland pleiet omgang med, ble også et sjokk: Marie kjente, og var begeistret for, folk til høyre for Hitler.

- Uten blygsel?

- Her kan man lære å fortelle, noterte propagandaminister Gobbels om Hamsuns bøker. Foto: NBT Scnapix

— Jeg er redd for det. Både Knut og Marie Hamsun var konsekvente i sine holdninger. Det som først og fremst drev ham , var forpliktelsene til det germanske. Bildet som er skapt - av en passiv, gammel, døv mann som ble utnyttet - holder ikke. Snarere synes Goebbels og andre naziledere tidvis å ha beskyttet Hamsun mot seg selv, svarer Tore Rem.

Historiker: Nytt for norske lesere

Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo, er overrasket over flere av opplysningene i Tore Rems kommende bok.

Han står selv bak en rekke publikasjoner om nazismen. Blant annet har professoren skrevet om rettsoppgjøret i Norge etter 1945.

- Sitatet fra Hitler kjenner jeg ikke til, heller ikke brevene fra Marie Hamsun. Og jeg kan ikke huske at dagbøkene til Goebbels tidligere er blitt brukt så direkte i Hamsun-sammenheng, forklarer Sørensen.

Historiker Hans Fredrik Dahl synes ikke det er rart at hittil ukjent materiale fra nazistenes propagandaminister dukker opp, 69 år etter at han begitt selvmord:

— Nedtegnelsene til Goebbels ble satt sammen i en lang, tidkrevende, komplisert prosess. Nå foreligger en komplett utgave, og for norske lesere inneholder den nytt stoff, sier Dahl.

Øystein Sørensen poengterer at dagbøkene ikke er en pålitelig kilde:

- Helt allment hadde Josef Goebbels et instrumentelt forhold til sannheten. Dagbøkene ble diktert, med tanke på publisering. At han var en stor beundrer av Hamsun, finnes det ikke tvil om. Hvorvidt den norske forfatteren faktisk fikk tårer i øynene under deres møte, får vi aldri vite sikkert, fremholder professoren.

Sørensen oppfatter ikke Rems detaljerte skildring av Hamsuns reise til Hitler som åpenbart kontroversiell:

— På 1970-tallet ble det et voldsomt leven da Thorkild Hansen ga ut boken Prosessen mot Hamsun. Tematikken er nok mindre følsom nå. Skjønt: Man vet aldri. Muligheten for at noen mennesker ikke liker slike bøker, er alltid til stede. Temaet i seg selv tilsier at det ikke skal mye til for å lage bråk i dag, heller. Stoffet er sterkt nok til alltid å kunne vekke sterke følelser, svarer Øystein Sørensen.

Hamsum-Selskapet: - Fortsatt følsomt

— Vi er takknemlige for alle bidrag til en opplyst debatt. Hamsuns forhold til nazismen er fortsatt et følsomt tema, sier lederen for Hamsun-Selskapet.Organisasjonen er Norges største litterære forening, og har hovedkontor i Hamsun-senteret på Hamarøy. Blant annet står den bak Hamsun-dagene hvert år.

— Vi inviterte Tore Rem til Hamarøy i sommer for å holde foredrag. Av praktiske grunner måtte han avlyse. Selskapet er ikke redd for å ta denne debatten. Det er viktig å få luftet alle sider ved forfatterskapet, fastslår Hege Faust, styreleder.

Faust fremholder at «mange spekulasjoner og følelser» omgir Norges fremste romanforfatter gjennom tidene.

— Under årets Hamsun-dager hadde vi et eget arrangement om Hamsun og nazismen, med mange lekmenn i salen. Da dukket en rekke familiehistorier fra krigens dager opp. At Hamsun var aktiv nazist, er fortsatt følsomt og vanskelig å akseptere. Desto viktigere er det at debatten fremover blir saklig, sier Hege Faust.

«Hitler er et stort åndsmenneske»

Under krigen dro Marie Hamsun jevnlig til Tyskland på opplesningsturneer. Dette bildet, sammen med en ukjent nazist, er tatt i Berlin. Foto: NTB Scanpix

Noen sitater fra boken:«Alle mennesker er blitt ham likegyldige. Han har den idé at sin Familie skal man sky. Hans arbeide er hans eneste venn og hans eneste kjærlighet. Han er det hårdeste menneske som overhodet kan tenkes (...)». Fra brev skrevet av Marie Hamsun.

«Da det nu endelig må være gått opp for Deres Majestet at hjelpen (...) har sviktet, ber vi Dem straks innstille den håpløse kamp mot tyskerne og frigi troppene som nu mere enn noensinne trenges i jordbruket. Kongen bør komme hjem igjen, eller frasi seg tronen (...). Vi har her talt til vår konge. Det er alvor nu». Knut Hamsun i et upublisert opprop til kong Haakon.

«Jødene er djevelskapet som står bak all krig i verden, de er det råtne kjøtt på et folkelegeme. (...) Englands krig føres med jødiske våpen, jødiske uniformer og jødisk proviant.» Josef Stalin «er jo barbar og halv jøde. Hitler er et stort åndsmenneske.» Hustruen Marie i brev til en venninne, ved krigens begynnelse.

«Adolf Hitlers verk er et mirakel av vilje og germansk kraft. England må i kne!» Fra Knut Hamsun tale til pressekongressen i Wien, 23. juni 1943.

«Vi bøyer oss for Knut Hamsuns stille makt, han som i dag lar gudene ta bolig iblant oss.» Nazistenes pressesjef, Otto Dietrich, under introduksjonen i Wien.

«Det flyter av 'Melk og Honning'. Vi favoriseres på alle måter av Landsmænd og Tyskere. (...) Vi kan mæske os igjen i den største Ryggesløshet og gi Pokker i at andre har det knapt». Knut Hamsun i et brev til datteren i Danmark, 1941.

«Ingen telefon fra Hitler. Jeg leser Hamsun og går tidlig til sengs.» Fra Josef Goebbels' dagbok.

Les også

  1. En publikumstreffer

  2. Vreden mot Tyskland

  3. Ibsenprisvinner Peter Handke: Jeg er ingen født dramatiker

  4. Sjeldne Hamsun-brev under hammeren