Eks-kulturministeren vil gi Hadia Tajik mer å gjøre

Anne Enger har evaluert Kulturløftet og foreslår at kulturministeren får flere arbeidsoppgaver enn det hun allerede har i dag. Ellers vil flere områder, som kulturskolene, falle utenfor løftet.

Kulturminister Hadia Tajik fikk i formiddag overlevert Enger-utvalget.

I formiddag ble kulturminister Hadia Tajik forelagt Kulturutredningen 2014 av Enger-utvalget, som ble satt ned av Regjeringen våren 2011. Utvalget fikk i oppgave å utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005 og vurdere de utfordringene kulturpolitikken står foran i de kommende år.

— Enestående internasjonalt

Utvalgets leder, Anne Enger, ga Kulturløftet ros på mange områder. Hun trekker blant annet frem sjangerutvidelse på musikkområdet, film, momskompensasjonsordningen og økte bevilgninger til opera, som særlig positive.

De statlige bevilgningene til kulturlivet har økt fra fem milliarder kroner og til ti milliarder siden 2005.

- Dette er mye penger, og enestående i internasjonal sammenheng, påpekte Enger.

— Som alle vet er Norge en ung kulturnasjon, og derfor mener vi det økonomiske løftet har vært nødvendig, og en prisverdig prioritering fra den rødgrønne regjering.

Hovedutfordringer

Likevel er det noen punkter som gjenstår, ifølge Enger.

— Begivenhetskultur er viktig, men man må ikke glemme kulturelle grunnmuren, sier hun, og peker på bibliotekene, kulturskolen, frivillige organisasjoner, fritidsklubbene og kirken.

- Kommunale midler går i mindre grad til grunnmuren. Langsiktigheten mangler, sier hun til Aftenposten.

Også kulturminister Hadia Tajik sier at en av hovedutfordringene fremover blir nettopp å styrke det lokale kulturlivet og folkebibliotekene.

— Utfordringen blir å klargjøre hva kommunene skal gjøre, og hva staten skal styre, sier Tajik.

Vil utvide

Under dagens pressekonferanse ble det også klart at utvalget foreslår å utvide departementets virkeområde.

— Vi vil flytte ansvaret for kulturskolen til Kulturdepartementet, og det samme gjelder for kirkene, som er en viktig kulturell bærer. Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og kulturminnevernet vurderes å bli flyttet til departementet, uttalte Enger.

Også på det utenrikspolitiske feltet jobbes det med at kulturministeren skal få utvidede arbeidsoppgver.

- Ministerens internasjonale rolle må avgjøres i en tid hvor kultur preges av en internasjonalisering. Det er unaturlig at ministerens anvarsområde stopper ved landegrensene, uttalte Enger.

Fokusere på språk

Enger-utvalget og kulturminister Hadia Tajik under dagens pressekonferanse.

Videre pekte utvalgets leder særlig på målet om å ivareta mangfoldet i kulturen som viktig. — Dette gjelder ikke minst for språket vårt.

Et annet viktig kulturpolitisk utfordring er mangfold.

- Vi har ennå en lang vei å gå for å nå et kulturliv som gjenspeiler mangfoldet i kulturutviklingen, sier Enger.

Utvalget foreslår også at offentlig støtte til kunstnere øker, men at det blir færre mottakere.

- Kunstnere bør stimuleres til å leve av markedsinntekter, sier hun.

Bedre koordinering

Samtidig er det et klart behov for å bedre samspillet på regionalt og statlig nivå, understreker Enger.

— Problemstillingen blir hvordan skal man få en bedre koordinering samtidig som at man ivaretar lokalt selvstyre.

Lederen av utvalget mener det blir feil å snakke om tapere i Kulturløftet.

- I den grad vi kan snakke om tapere i ressurskampen, tilhører disse den kulturelle grunnmuren. Folkebibliotekene, kulturskolene og fritidsskoler har fått lite. Vi synes det er bekymringsfullt og kortsiktig.

Vil ha provokasjon

Hadia Tajik håper utredningen skaper debatt.

— Den viser at vi er i mål, nær mål eller på vei til mål på de fleste punktene. Vi er også klare for å definere nye, ambisiøse mål, og ta tak i utfordringene som Anne Enger legger foran oss. Forhåpentligvis vil dette skape debatt.

Kulturministeren etterlyser kunstnere som utfordrer publikum.

- Kunst kan være provoserende, støtende, nyskapende og annerledes. VI må legge til rette for et ytringsmangfold.