Fjordman støttes økonomisk fra USA

Bloggeren Fjordman, som var Anders Behring Breiviks ideologiske forbilde, har fått støtte til både advokathjelp og reiser.

Nå kommer boken om bloggeren Fjordman, alias Peder Nøstvold Jensen (t.h.). Han var Anders Behring Breiviks viktigste inspirasjonskilde.
  • Kaja Korsvold
    Journalist

Ved en feil er det i en mindre andel av dagens papirutgave av Aftenposten brukt en misvisende tittel til denne saken. I tittelen gis det inntrykk av at Peder Nøstvold Jensen lønnes av høyreekstreme. Dette er det ikke dekning for å hevde. Aftenposten beklager dette.

Forfatteren og journalisten Simen Sætre har skrevet bok om Fjordman.

— Han hadde en karisma som skribent, sier Sætre om Fjordman.

Selv om Fjordman, alias Peder Are Jensen, i dagene etter 22. juli sa at han ville gi seg som blogger, har han fortsatt å skrive. Jensen er i dag aktiv på høyreekstreme nettsteder og på Twitter, sin egen blogg har han lagt ned.

Simen Sætre

— Bloggeren hadde en helt spesiell posisjon i subkulturen som blant annet fascinerte Behring Breivik, sier Simen Sætre som til daglig er journalist i Morgenbladet.- Som anonym blogger skrev han en del suggererende essays. Han hadde en karisma som skribent som gjorde at han fikk den helt spesielle posisjonen hos Behring Breivik.

- Hvor viktig er han i miljøet i dag?

— På en måte er han blitt viktigere. Han er blitt kjent og er et slags symbol. Han blir sett på som en politisk flyktning som man må beskytte. Samtidig har han mistet noe av påvirkningskraften fordi han ikke lenger er anonym.

Mistet inntekten da han flyttet

Da Nøstvold Jensen bodde i Oslo, før Behring Breiviks terroraksjon 22. juli, livnærte Nøstvold Jensen seg som miljøterapeut, blant annet på et hjem for autister. Etter at han måtte flytte til utlandet har det blitt vanskeligere for Jensen å skaffe seg egen inntekt.

- Er det noen som har finansiert virksomheten hans?

— Jeg tror det har skjedd først i det siste, etter at han ble en berømthet. I utlandet får han tilgang til penger fra folk som ser hans budskap som en god sak. Det er grunn til å tro at amerikanske høyrekrefter er blitt en viktig inntektskilde for Fjordman, sier Sætre.

— Fjordman er blitt finansiert av Middle East Forum, som er en konservativ amerikansk tenketank. Han sto også lenge oppført på Gatestone institutes hjemmesider som «distinguished scholar», og hadde trolig tilbud om finansiering derfra, men står nå bare oppført som «spaltist».

Fikk reisestøtte

Middle East Forum hjalp ham allerede i 2011, da med advokathjelp i forbindelse med 22. juli-saken. Nøstvold Jensen har selv skrevet om dette på nettstedet The Legal Project. På det islamkritiske nettstedet Gates of Vienna har bloggeren skrevet så sent som i mars i år om at han fikk reisestøtte fra Middle East Forum til å reise fra Jerusalem via Athen til Roma.

- Hvor ekstrem er han? Vil du kalle ham en samfunnsfiende eller en fascist?

— Jeg vil ikke sette merkelapper. I dette prosjektet prøver jeg å forstå hvordan han kom frem til standpunktene sine og forstå hva han står for. I den norske debatten har det vært veldig sterke meninger om ham, men kanskje begrenset kunnskap.

- Du kaller ham intellektuell?

— Man kan debattere det ordet. Det jeg legger i det er at han leser og skriver mye. Han er veldig teoretisk anlagt og han er dypt involvert i samfunnsdebatter.

- Jensen har bodd rimelig, har bare hatt deltidsjobber, ikke hatt lengre samboerforhold. Har han meldt seg ut av samfunnet?

— Jeg tror han har valgt dette. Det er helt klart at han har villet noe mer, at engasjementet har vært viktigere enn vaktene som miljøterapeut, nattevakt og så videre.

Aftenposten har tidligere sitert politikilder som sier at Nøstvold Jensen bor i Danmark.

- Kan det være farlig for ham å bo i Norge?

— Det er vanskelig å si. Fjordman har så vidt jeg kjenner til ikke vært gjenstand for alvorlige trusler.

Bloggeren Fjordman skriver selv bok om Behring Breivik-saken med tittel Vitne til vanvidd – Hvordan jeg ble en folkefiende. Boken skal etter planen komme til høsten, forteller Simen Sætre.

E-postkorrespondanse

Sætre begynte å skrive på boken sent på høsten 2011. Først et år senere fikk han møte Jensen. Mesteparten av boken er skrevet med utgangspunkt i e-postkorrespondansen med ham, Fjordmans tekster, intervjuer med folk som står eller har stått Jensen nær, og det som finnes av stoff i aviser.

Sætre beskriver sitt objekt, mannen han etterhvert ble kjent med, som en sky, høflig og veldig skikkelig mann.

— Fjordman-personligheten er der som et veldig raseri, bekymring, en aggresjon, sier Sætre.

- Fikk kun dekket advokatutgifter

— Jeg har mottatt støtte fra The Legal Project i tilknytning til mine advokatregninger i forbindelse med Behring Breivik-saken, primært hos firmaet Staff i Oslo, sier Peder Nøstvold Jensen, alias Fjordman.

- Dette handlet utelukkende om advokatutgifter, ikke ett øre til noe annet formål. Det var altså ikke noen «finansiering» i egentlig betydning, men en vennlig gest fra blant annet Daniel Pipes, som jeg satte stor pris på. Jeg mistet jobben etter Breivik-saken på et tidspunkt da advokatregningene begynte å hope seg opp.

— For noen ganske få måneder siden mottok jeg et engangsstipend via The Middle East Forum. En del av dette er blitt brukt til reiser nå tidlig i 2013, i full forståelse med MEF. Jeg har nevnt dette selv offentlig fordi jeg selvsagt akter å skatte av dette stipendet på vanlig måte.

— Inntil i dag har jeg ikke mottatt noen betaling eller økonomisk kompensasjon i noen form for det store flertallet av de tekstene jeg har skrevet.

— Jeg har faktisk publisert hele bøker på internett, fullstendig gratis. Jeg har ikke fått noe betalt fra Gatestone inntil i dag, men det er tenkelig at jeg kan få betaling fra dem i fremtiden dersom de velger å publisere flere av mine tekster. Det er opp til dem. Da skal jeg selvsagt også skatte av dette på vanlig måte, opplyser Nøstvold Jensen.

Han har også søkt støtte fra Fritt Ord Norge til sin kommende bok om Breiviksaken.

— Jeg vet ennå ikke om jeg får noe fra Fritt Ord, men dette skjer også helt åpent og skal eventuelt skattes av på vanlig måte.

Vil ikke opplyse beløpene

The Legal Project støttet Peder Jensens juridiske forsvar økonomisk i to adskilte saker, opplyser Middle East Forums direktør Samuel Nunberg i en e-post til Aftenposten.

— I etterkant av tragedien undersøkte norsk politi hvorvidt Jensen hadde samarbeidet med Breivik. The Legal Project finansierte Jensens bistand fra advokater, som representerte ham gjennom en etterforskning som inkluderte avhør. Politiet konkluderte med at Jensen ikke hadde hatt kontakt med Breivik før tragedien, skriver Nunberg.

— Jensen ble også innkalt som vitne av Breiviks forsvarere, for å avgi vitnemål som ekspertvitne. The Legal Project finansierte Jensens juridiske rådgivning, som førte til at stevningen ble opphevet. Jensen ble aldri tvunget til å vitne i retten.

Nunberg hevder at islamister og multikulturalister var raskt ute for å forsøke å undertrykke islamkritiske ytringer etter massakren 22. juli. Dette var bakgrunnen for at man ønsket å bidra til Jensens forsvar.

— Noen forsøkte å gi ham skylden for tragedien. Jensen ble tvunget til å oppgi sin identitet, og gå i dekning. Han ble et offer for sine synspunkter, skriver Nunberg.

Organisasjonen ønsker ikke å opplyse størrelsen på den finansielle støtten til «Fjordman».