Vil pandemien endre nordmenns holdninger og verdier? Dette mener ekspertene.

Tidligere kriser har vist at økonomisk usikkerhet fører til mer materialisme. Denne gangen tror professor at det motsatte vil skje.

Etter at koronaviruset kom til Norge, ble nordmenn via et Facebook-arrangement oppfordret til å klappe for helsevesenet hver kveld. Karina Hougen, lege i spesialisering avdeling radiologi (bak til høyre i blå jakke) er initiativtager for at legene og sykepleierne «klapper tilbake» hvor de viser sin takk til alle som holder seg hjemme.
  • Vilde Bratland Hansen

– En rimelig antagelse er at krisen vil stimulere verdier som fellesskapsfølelse og nasjonal stolthet, tillit til myndigheter og til andre samfunnsmedlemmer, sier professor emeritus Ottar Hellevik.

Han er faglig leder for Norsk Monitor som siden 1985 har kartlagt nordmenns verdioppfatninger og hvordan disse endres over tid.

Les hele saken med abonnement