Kultur

Journalist plagierte en rekke saker i Dagens Næringsliv

  • Mala Wang-naveen
    Mala Wang-naveen
- Jeg forstår ikke hvorfor en så i utgangspunktet dyktig reporter vil finne på noe slikt, sier sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv om plagiatsaken.
  • Dette er en meget alvorlig og trist sak både for DN og for Daniel Butenschøn. Jeg forstår ikke hvorfor en så i utgangspunktet dyktig reporter vil finne på noe slikt, sier sjefredaktør Amund Djuve i DN.

-Jeg har ikke blitt intervjuet av Butenschøn, skriver stjernearkitekten Witold Rybczynski i en e-post til Aftenposten.

I helgen ble det kjent at deler av hovedsaken i Dagens Næringslivs lørdagsmagasin er hentet fra en novelle av den kjente amerikanske skribenten Daniel Sedaris tidligere publisert i The New Yorker.

Sjefredaktør Amund Djuve gikk mandag ut med en sterk beklagelse, og artikkelen ble fjernet fra DNs nettsider. Avisen gjorde også ytterlige oppmerksom på at de hadde gjennomgått journalistens saker, og funnet ytterligere to saker der sitater og hendelser var hentet fra andre, uten at dette fremkom av sakene.

Tirsdag ettermiddag melder Dagens Næringsliv og Journalisten.no at Daniel Butenschøn har trukket seg fra en jobb i Tinius-stiftelsen, som han etter planen skulle begynne i. Butenschøn sa tidligere i sommer opp sin stilling i DN.

Gjennomgang viser plagiat også i andre saker

En gjennomgang Aftenposten har gjort, viser at ytterligere to saker som bærer Butenschøns signatur og publisert i Dagens Næringsliv er plagiat. Den tredje saken er publisert i Scandinavian Oil & Gas Magazine.

I en større sak om hvordan man kan snakke med arkitekter i D2, kan det se ut som Butenschøn har intervjuet den anerkjente arkitekten Witold Rybczynski.

Aftenposten har vært i kontakt med Rybczynski som ikke lenger skriver for Slate.com, men er professor ved Universitetet i Pennsylvania. Han avviser at han noensinne har blitt intervjuet av Butenschøn.

Sitatene til arkitekten er identiske med sistnevntes artikkel om det samme temaet.

I DNs artikkel står det: «– For hvis huset er en maskin som du kan bo i, bør tross alt arkitekten snakke ingeniørens språk, sier han.»

På Slate.coms sak står det: «After all, if a house was a machine for living in, then the house-maker should speak the straightforward language of the engineer.»

I DN siteres arkitekten: – Teoriene var ikke akkurat hentet fra praktisk arkitektur, men fra kritisk teori, hermeneutikk og semiologi, sier Rybczynski.

På Slate.com skriver arkitekten: «The theories did not come from the evidence of the practice of architecture, as one might expect (that was left toChristopher Alexander), but from arcane historical tracts and the writings of French literary critics in hermeneutics, poetics, and semiology.»

Hentet sitater fra 14 år gammel New York Times-sak

I saken «Doom-generasjonen» som sto på trykk i D2 i 2013, er flere passasjer identiske med en artikkel av den amerikanske journalisten Paul Keegan, publisert i New York Times Magazine i mai 1999. I Butenschøns artikkel refererer han til et 10 år gammelt intervju han skal ha gjort med den legendariske dataspill-skaperen John Romero, og siterer ham slik:

– Spillenes djevelske suksess skyldes at du ikke bare føler med Schwarzenegger når han pulveriserer fienden. Det er du som trykker på avtrekkeren. Til forskjell fra en film har denne tredimensjonale verden en egen logikk og et spesielt sett med regler som kan være underholdende i time etter time. Det er kjedelig å bli drept fordi du må starte på nytt, og den eneste måten å holde seg i live på er ved å drepe, drepe, drepe, smilte Romero.

Sitatene er svært like deler av brødteksten i den amerikanske artikkelen:

“You're not just empathizing with Arnold Schwarzenegger as he blasts the bad guy to smithereens, you're actually pulling the trigger. Unlike a movie, this three-dimensional world has a peculiar logic and set of rules that can be entertaining for hours on end. Getting killed is a drag because suddenly the game stops, and the only way to remain master of this intoxicating new universe is to kil l.”

Spill-legende sier det samme til begge

Ett av sitatene fra Romero er også meget likt det han sier til dem amerikanske journalisten:

«Romero himself points out that the Marines have used a version of Doom for training troops how to kill: They made a special version, an add-on, so that soldiers played Doom to feel like they were in a war situation, where you have one-shot kills.»

I DNs versjon av saken siteres den samme Romero slik:

«Det amerikanske forsvaret har til og med utviklet egne versjoner av Doom for å lære soldatene å fyre av våpenet mot fienden under kamp!»

Det er også flere språklige bilder fra den amerikanske artikkelen som går igjen i Butenschøns tekst.

Butenschøn plagierte Pulitzer-vinner

Overfor Aftenposten bekrefter skribenten Neela Banerjee at Butenschøns artikkeli Scandinavian Oil & Gas Magasine er identisk med en analyse hun selv skrev for en spesialutgave av New York Times. Banerjee jobber for det ikke-komersielle nyhetsbyåret InsideClimate News som har vunnet den høythengende journalistprisen Pultizer for sitt arbeid.

Aftenposten har sammenlignet artiklene. Innledningen og flere avsnitt er helt identitiske. Noe steder er avsnittene kortet ned, eller enkeltord byttet ut. I overnevnte sak som Butenschøn har skrevet på engelsk, er avsnittene helt like.

Butenschøn skriver: « People rely mostly on fossil fuels to light their homes and run their cars, despite the environmental problems that flow from burning coal, oil and natural gas. At the same time, renewable energy sources, like the sun and the wind, still glimmer as the great alternatives – clean, abundant and on the brink of mass production in a future that always seems around the corner yet perpetually out of reach

Banerjee skriver: «People still rely mostly on fossil fuels to light their homes and run their cars, despite the environmental problems that flow from burning coal, oil and natural gas. At the same time, renewable energy sources, like the sun and the wind, still glimmer as the great alternatives -— clean, abundant and on the brink of mass production in a future that always seems around the corner yet perpetually out of reach

Amund Djuve: -Jeg frykter vi kommer til å finne flere saker

— Vi har flere medarbeidere i Dagens Næringsliv som nå går igjennom alle saker Butenschøn har arbeidet med. Vi har foreløpig funnet fire nye saker, de tre sakene Aftenposten har funnet, og ytterligere en, hvor han har plagiert. Jeg frykter vi kommer til å finne flere når jeg ser den høye feilprosenten det er på de sakene vi til nå har gått igjennom, skriver DNs sjefredaktør Amund Djuve i en e-post til Aftenposten.

— Det vi har funnet ut i går og i dag er at i de aktuelle sakene er mesteparten av det som står der hans eget arbeide, men så har han også noen sitater fra en eller flere utenlandske kilder som han har tatt fra utenlandske medier uten å opplyse om dette, sier Djuve.

Redaksjonen skal ha stilt Butenschøn kontrollspørsmål

Djuve sier det har blitt tatt for gitt at når en erfaren reporter som Butenschøn siterer en person, så har han intervjuet vedkommende selv. Likevel skal redaksjonen ved flere anledninger før sakene ble trykket, stilt Butenschøn spørsmål knyttet til sitatene.

— Dette ble senest gjort før vi trykket lørdagens sak. Han ga oss da en troverdig forklaring på sitatenes opphav, som vi tok for god fisk. Forklaringen han ga, var dessverre usann. Det har han innrømmet i går og i dag.

— Dette er en meget alvorlig og trist sak både for DN og for Butenschøn. Jeg forstår ikke hvorfor en så i utgangspunktet dyktig -reporter vil finne på noe slikt . Sakene ville stort sett vært svært gode, også om han hadde droppet disse sitatene som er plagiert.

Aftenposten har vært i kontakt med Daniel Butenschøn, som ikke vil kommentere saken.