Dronning Sonja skal åpne kunsthall - i Slottets gamle stall

Kongeparets kultursatsing, rettet mot folk flest, blir i år rekordartet: Dronning Sonja får egen kunstStall, lystslottet Oscarshall har fått friluftsscene - og Slottet åpnes for flere foredrag.

For tiden bygges Slottets stall om til kunsthall, som skal åpne 4. juli. Selve stallen måler 507 kvadratmeter. Bygningen ble oppført mellom 1845 og 1848 etter tegninger av slottsarkitekt H. D. F. Linstow.

Den nye kunststallen er nå under bygging. Hele anlegget skal stå ferdig til dronningens 80-årsdag. Etter planen kommer majesteten selv til å gjenåpne Slottets gamle stall på selve dagen sin, den 4. juli.

Det er kongen personlig som har besluttet at deler av bygningene bak kongeboligen, inne i Dronningparken, skal brukes til kulturformål - og åpnes for publikum. Både Slottet, parken og bygningene ellers eies av staten, men disponeres av kongeparet. Det samme gjelder lystslottet Oscarshall på Bygdøy i Oslo.

Les hele saken med abonnement