Kultur

God bok om livet etter kommunismen

Beretning fra nære områder der kampen for tilværelsen er mer alvorlig enn i Norge.

  • Jan-erik Ebbestad Hansen
Escenic-afp000784541-2a8y1NgLzJ.jpg

Bok dokumentar

Da Øst ble Vest

Livet i Europa etter kommunismens fall

Ingrid Brekke

Kagge

Det er lett å være norsk, heter det i et av kapitlene i Ingrid Brekkes bok Da Øst ble Vest , en velinformert og godt skrevet skildring av livet i det som tidligere ble kalt Øst-Europa eller østblokklandene. Sammenlignet med det livet som leves her i det nordre hjørnet av Europa, er den virkeligheten Brekke skildrer alt annet enn lett.

I hovedsak dreier det seg om nærgående beskrivelser av menneskeskjebner i land som Tyskland, Ungarn, Polen og Romania. Noen av dem Brekke har truffet, har vært med hele veien fra tiden før første verdenskrig, opplevd nazistenes herjinger, levd under et kommunistisk diktatur for så å tilpasse seg et kapitalistisk, liberalt demokrati. Så er det de unge som ikke kjenner virkeligheten før Murens fall i 1989. Felles for dem alle er at de har vært nødt til å slå seg frem i samfunn som på kort tid er blitt dramatisk forandret.

Forhåpninger

Det er vanskelig ikke å bli berørt av alle drømmene om og forhåpningenetil Vesten, frihet og velstand og om det som etter hvert blevirkeligheten. For mange er nok livet blitt bedre, selv om en god del illusjoner er forsvunnet. Andre, gjerne ofre for massiv arbeidsledighet og fattigdom, lengter tilbake til en tid med grunnleggende sosial trygghet.

Dette er ikke minst en fortelling om flytende grenser, tilhørighet og identitet. 101 år gamle Ilona Tamas er et eksotisk eksempel. Hun har skiftet statsborgerskap syv ganger uten noen gang å ha flyttet fra Vargede, som nå ligger i Slovakia. Men under det fascinerende poenget ligger selvfølgelig en historie om dramatiske kamper for å overleve.

Brekkes bok er også en skildring av hvordan de enkelte landene har greid seg etter Sovjetunionens fall. I den ene enden av forfatterenssuksesskala finner vi Polen, det ledende postkommunistiske landet, et land med økende velstand og vekst som har greid seg godt gjennom den økonomiske krisen. I den andre enden Ungarn, med økonomiske problemer, stormaktsdrømmer, høyreekstrem nasjonalisme, blomstrende antisemittisme og en politisk-kulturell offentlighet som oversvømmes av konflikter og hatefulle utfall.

Balanserer

Brekkes fremstilling balanserer godt mellom de storpolitiske dramaene og enkeltmenneskenes hverdagsliv. Og av og til ser vi det store i det lille: I Romania kjøpte Brekke en souvenir på et marked i Bucuresti. Det var partiboken til Ilie Panduru, medlem nr. 99 i byen Giurgiu. Boken var full av små frimerker som viste betalt medlemsavgift. Den siste fra 1962.

Brekke har skrevet en god bok som gir innsikt og som berører. Det er heller ikke vanskelig å være enig med henne, det er lett å være norsk.