Kultur

Fritt Ords Pris til Robert Mood

afp000411308-jPQluuLdCg.jpg Foto: Paal Audestad

Generalløytnant Robert Mood (57) får Stiftelsen Fritt Ords Pris 2016 for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet.

  • Ntb

Prisen er på 400.000 kroner og er stiftelsens høyeste utmerkelse. Med prisen følger også Fritt Ord-statuetten signert Nils Aas.

«Robert Moods mange og debattvekkende bidrag er særlig viktige fordi vi lever i en tid da ytringsmulighetene for ansatte i flere deler av offentlig sektor er under betydelig press. Samtidig ser vi at mediene og allmennheten i mange tilfeller har problemer med å få innsyn», heter det i en pressemelding.

— Inspirasjon for andre borgere

— Slik sett kan en sentral militær leder som Robert Mood være en inspirasjon for andre borgere som vil engasjere seg med sin fagkunnskap i debatter om omstridte temaer, sier styreleder Georg Fr. Rieber-Mohn i Fritt Ord.

Stiftelsen understreker at det sjelden skjer at høytstående embets- og tjenestemenn deltar så aktivt og modig i offentlig debatt. Robert Mood har gjort det med opplysende og kritiske innlegg om forsvarspolitikk, og om temaer som ligger fjernere fra hans eget arbeidsfelt, mener stiftelsen.

Blant temaene Mood har engasjert seg i, er de norske styrkene i Afghanistan, behandlingen av Forsvarets veteraner, størrelsen på forsvarsbudsjettet, nedbyggingen av hæren, Vestens forhold til Syria-krisen, bevæpningen av norsk politi og Norges forhold til Russland.

Les Robert Moods debattinnlegg om politibevæpning:

Les også

Den reflekterte, verdibaserte profesjonskulturen veteraner står for har overføringsverdi langt ut over Forsvarets rekker

Leder i Forsvaret

57-årige Mood ble i 2014 utnevnt til generalløytnant og sjef for Forsvarets militærdelegasjon ved NATO-hovedkvarteret i Brussel. Tidligere har han hatt en lang rekke lederstillinger i det norske Forsvaret, blant annet som sjef for Telemark Bataljon og som generalinspektør for Hæren. Internasjonalt har han blant annet vært utnevnt av FNs generalsekretær til sjef for observatørkorpset i Midtøsten (UNTSO), og senere til sjef for FNs observatørstyrke i Syria (UNSMIS).

Prisen deles ut under en seremoni i Operaen i Oslo 10. mai. Blant de tidligere vinnerne er politimannen Robin Schaefer, forstander Anne Sender i Det Mosaiske Trossamfund i Norge, professor og lege Per Fugelli, forfatter og debattant Sara Azmeh Rasmussen og journalist Ander Sømme Hammer. (©NTB)

Les også

  1. De mest kontroversielle sakene i Forsvaret siden den kalde krigen

  2. Tre kvinner har søkt Moods generaljobb i NATO

  3. Moral og militærmakt i kampen mot IS | Lars Christie