Kultur

Krever ny ekspertvurdering av Vikingtidsmuseet

Vikingskipene på Bygdøy er for skjøre til å flyttes. Nå skal nye eksperter undersøke om de tåler byggingen av et nytt museum der de allerede står.

Eksperter skal avgjøre om de historiske vikingskipene på Bygdøy tåler en byggeprosess i forbindelse med nytt Vikingtidsmuseum.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

— Disse gjenstandene blir ikke flyttet én centimeter lenger enn de må.

Det uttalte daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen i 2012, etter at en internasjonal ekspertgruppe hadde kommet frem til at de historiske vikingskipene og gjenstandene på Bygdøy ikke ville tåle å bli flyttet til et nytt kulturhistorisk museum i Bjørvika.

Dermed ble det bestemt at de skulle bli værende på Bygdøy. Nå er Statsbygg i full gang med planleggingen av et nytt Vikingtidsmuseum i tilknytning til den eksisterende bygningsmassen på Bygdøy.

Nå skal nye eksperter hentes inn. Denne gangen for å sikre seg at både skip og andre gjenstander faktisk vil tåle selve byggeprosessen.

Les også :

Les også

Munch-forsinkelser koster 10 millioner i måneden

Statikk

-Vi trenger en helt spesiell kompetanse med hensyn til materialteknologi, statikk og vibrasjoner. Hva skjer med gjenstandene når selve byggingen tar til? Derfor ser vi for oss at sikring og eventuell flytting skilles ut som et eget oppdrag i dette prosjektet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

For selv om ekspertgruppen i 2012 konkluderte med at vikingskipene ikke ville tåle en flytting til et nytt museum i Bjørvika, er det ikke hugget i stein at de ikke kan bli flyttet innenfor museumsanlegget på Bygdøy.

Dronning Åsas slede fra Osebergfunnet er blant de mest skjære gjenstandene ved vikingtidsmuseet.

– Alt avhenger av hvilket konsept som velges. Det kan hende det blir bestemt at det skal bygges noe helt nytt eller at man bygger rundt det eksisterende. Konseptet vil avgjøre utfordringen, men her snakker vi om helt spesielle sikkerhetshensyn som må tas, sier hun.Nå skal Statsbygg utlyse en åpen plan— og designkonkurranse for et nytt museumsbygg, for å få se på hva som faktisk er mulig å gjøre.

Stor varsomhet

— Uansett hva som blir løsningen, så må det utvises stor varsomhet. Avhengig av hvilket konsept som til slutt velges, så kommer spørsmålet om hva som er den sikreste løsningen for samlingen å ivareta skipene på en best mulig måte, sier Njaa Aschim.

Parallelt vil det utarbeides en reguleringsplan i samarbeid med planmyndighetene i Oslo kommune. Før igangsetting av detaljprosjektering, må det foreligge en endelig politisk beslutning om realisering av byggeprosjektet i Stortinget.

I neste års statsbudsjett har regjeringen avsatt prosjekteringsmidler til et nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

- Alt har en risiko

— Enhver byggesituasjon vil innebære en risiko for gjenstandene. Den verste situasjonen for samlingen er likevel en nulløsning, at det ikke skjer noe.

Det sier Håkon Glørstad, direktør ved kulturhistorisk museum.

At en ny ekspertgruppe nå skal i aksjon, kun få år etter den forrige, har sin naturlige forklaring, skal vi tro direktøren.

— Den gruppen utredet kun spørsmålet om samlingen kunne flyttes til Bjørvika eller ikke. Den gang ble det anbefalt at det burde opprettes et eget prosjekt, hvor man må se på relasjonen mellom samlingens sårbarhet og en byggesituasjon, sier Glørstad.

Den nye ekspertgruppen vil blant annet bestå av folk fra Statsbygg, kulturhistorisk museum og internasjonale krefter.

Høy prioritet

— Hensynet til skipene og gjenstandene skal ha en høy prioritert gjennom hele prosessen. Hvilken arkitektonisk løsning vi til slutt ender på, avhenger av hvilket forslag som ivaretar hensyn til bevaring av samlingen på en best mulig måte. I tillegg er vi opptatt av å finne en løsning som gjør oss i stand til å ta imot enda flere besøkende, sier Glørstad.

Konklusjonen fra ekspertgruppen kan foreligge allerede på vårparten neste år.

— Selve skipene er ikke de mest utsatte. De gjenstandene som virkelig er utsatt er de mindre gjenstandene, som blant annet de flotte sledene og dyrehodestolpene fra Osebergfunnet. Det er der den store utfordringen ligger med tanke på bevaring i en byggeprosess, sier museumsdirektøren.

Derfor jobbes det nå på spreng ved kulturhistorisk museum for å utvikle nye konserveringsteknikker, som skal sørge for at sikre gjenstandene for fremtiden.

Les også

Spår tøff høst for kulturminister Widvey