Kultur

Nekrolog: Ståle Eskeland

Det var med sorg vi hørte at professor emeritus Ståle Eskeland døde 26. desember, 72 år gammel.

afp000385114.JPG

 • Aftenposten Redaksjon

Eskeland ble cand.jur. i 1970, dr.juris i 1988 på boken Fangerett , som var et juridisk nybrottsarbeid, og professor i 1990. Men som jurist ble han etter hvert meget kjent også for en serie andre arbeider, som Justismord og rettssikkerhet (med Anders Bratholm, 2008) og De mest alvorlige forbrytelser (2011). I sistnevnte bok drøfter forfatterne de mest alvorlige forbrytelser som et kulturspørsmål.

Som om dette ikke var nok for en professor i strafferett, hadde Ståle Eskeland bak seg flere gjerninger som rett og slett må kalles bragder. Den første av disse var et arbeid han utførte allerede som ung forsker i en bok i 1973 om rettshjelp, sammen med nåværende advokat Just Finne. Han og Finne var i stand til å forutsi hvordan fattige mennesker også blir tapere når det gjelder rettshjelp i Norge. Prosjektet er da også blitt noe av en klassiker på området og var med på å legge grunnlaget for Juss-Buss – Jusstudentenes rettsinformasjon – som kom i 1971 og lever den dag i dag.

Den andre bragden Eskeland har stått for i de senere år, er selvfølgelig arbeidet med Torgersen-saken. Eskeland ble tidlig overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var uskyldig dømt – bevisene holdt etter hans mening ikke. I skrift og tale var han en ildsjel i arbeidet med Torgersen-saken, han sparte aldri seg selv, men sto for full kraft på til det aller siste.

I dette arbeidet nøt han trolig godt av bl.a. sine tverrfaglige interesser. Han var lenge medarbeider (og bestyrer) ved det daværende Institutt for rettssosiologi, og allerede tidlig i sin karrière var han aktiv i foreningen Krom – Norsk forening for kriminalreform.

Våre tanker går i dag til de nærmeste i familien.

For Krom – Norsk forening for kriminalreform, Thomas Mathiesen, Knut-Olav Haraldseid, Maria Rydland, Bente Roli, Aslak Syse

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Også rettsvesenet er feilbarlig

 2. DEBATT

  Kort sagt, 21. mars

 3. DEBATT

  Norske ledere sier mye ulogisk og usant om atomvåpen. Bør vi lytte til Trump?

 4. DEBATT

  Grunnloven bør ikke senke terskelen for nye norske krigseventyr

 5. KULTUR

  Litteraturprofessor fikk millioner av staten til å forske på justismord – sluttrapporten var full av feil

 6. A-MAGASINET

  Baneheia-drapene og Torgersen-saken blir forsøkt gjenopptatt gang på gang. Hvor mange sjanser skal de dømte få?